ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

אודות

עמותת א.ס.ף הוקמה בשנת 2007 במטרה לסייע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל.
בישראל חיים עשרות אלפי מבקשי מקלט, שנמלטו מדיקטטורות אכזריות, מלחמות ורצח עם. הללו מתמודדים מדי יום עם נסיבות החיים הקשות שמהן נחלצו, וחיים בישראל ללא מעמד, רישיון עבודה מוסדר, וללא נגישות לשירותים סוציאליים ולשירותי הבריאות.

העמותה פועלת כדי לתת מענה למצוקותיהם של מבקשי המקלט והפליטים בישראל ולקדם את זכויותיהם. העמותה פועלת בשלושה מישורים מרכזיים: הענקת סיוע ותמיכה פסיכו-סוציאליים למבקשי המקלט, קידום הגנה על זכויות אוכלוסיה זו באמצעות העלאת מודעות בציבור וקידום זכויותיהם בפני רשויות המדינה, וחיזוק קהילת מבקשי המקלט וההנהגה הקיימת בה. העמותה מהווה מוקד לתמיכה וסיוע לקהילות מבקשי מקלט הנאלצים להתמודד עם מציאות יומיומית מאתגרת ושמה לה למטרה להקל על מצוקותיהם של מבקשי מקלט שחוו טראומה, אבל ואבדן, ולחזק את חוסנם ואת כישורי ההתמודדות שלהם.

עמותת א.ס.ף מאמינה שרק באמצעות שילוב בין שלוש רמות הפעילות – הציבורית, הפסיכו-סוציאלית והקהילתית – ניתן להתגבר על המכשולים הרבים הניצבים בדרכם של הפליטים, ולקרב את היום שבו יוכלו לממש את זכותם למקלט בטוחעמותת א.ס.ף היא ארגון ללא מטרות רווח שפעילותו מבוססת על תרומות והתנדבות.

לקריאת דו"ח הפעילות לשנת 2013