ילדים וחינוך

ילדי מבקשי המקלט הם אחת מקבוצות הילדים המוחלשות ביותר בישראל. הם חיים ללא מעמד מוסדר, מודרים משירותים ומזכויות רבים, בשולי החברה ובמצוקה כלכלית. מכיוון שמדינת ישראל לא נותנת להם מספר זיהוי, אין תיעוד מלא ומוסדר של מספר ילדי מבקשי המקלט שחיים בישראל. ההערכות הן שגדלים בארץ כ-8,000 ילדי מבקשי מקלט, רובם המוחלט נולדו בישראל והם בגילאי 10-0.

אף שהרוב המוחלט של ילדי מבקשי המקלט נולדו בארץ, שפוטנציאל ההתפתחות שלהם תקין לחלוטין ושהם לומדים במערכת החינוך הממלכתית מגיל 3, הם סובלים מפערים התפתחותיים, לימודיים ושפתיים חמורים. פערים אלו נובעים ממגוון סיבות, בהן השנים בהן שהו הילדים בתת-תנאים במסגרות פיראטיות ומסוכנות לגיל הרך (ה"בייביסיטרים"), וכן מחיים ללא מעמד קבע, ללא הזכויות הנלוות למעמד זה, ובמצוקה כלכלית חריפה. 

על הקשיים האלה מתווספים מכשולים נוספים שמדגישים ומגבירים את הניכור והעוינות כלפי קהילת מבקשי המקלט בכלל, וילדי הקהילה בפרט: יש רשויות מקומיות שמסרבות לרשום ילדי מבקשי מקלט שעברו להתגורר בתחומן למוסדות החינוך בעיר, ויש כאלה שמפרידות בין ילדי מבקשי מקלט לילדי אזרחים ישראלים. ההפרדה גורמת נזק כבד לילדי מבקשי המקלט – להשפלה קשה, תיוג חברתי, נזקים חינוכיים וקוגניטיביים ופגיעה בהתפתחותם התקינה. ההפרדה מעודדת חוסר סובלנות וגזענות הקיימים ממילא כלפי אוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל.

מאז הקמת העמותה, אנחנו פועלים לקידום הזכויות של ילדי מבקשי המקלט ולהרחבת שירותי החינוך, הבריאות והרווחה הניתנים להם. אנחנו חותרים לשילוב והכלה של ילדי מבקשי מקלט בבתי הספר ובגנים בכל הארץ, ולהגנה וביטחון לאלה מהם שנמצאים במצבי סיכון. אנחנו נאבקים גם למיגור ההפרדה בין ילדי מבקשי מקלט וילדי ישראלים במערכת החינוך ולתגבור המענים החינוכיים לילדים לשם צמצום הפערים ההתפתחותיים והלימודיים הקשים שלהם.

הפעילות הציבורית שלנו כוללת איסוף ומיפוי מידע ונתנוים על הילדים, דוחות וניירות עמדה, פניות לגורמי ממשלה ורשויות מקומיות, עתירות משפטיות ועוד.

מועדון הנוער

מועדון הנוער שאנו מפעילים נותן מענה לנוער מקהילת מבקשי המקלט , שרבים מהם נמצאים בסיכון. המועדון מעניק לילדים סביבה תומכת ובטוחה שבה הם מרגישים אהובים ומוערכים. מעבר לפעילויות ייחודיות כמו כלבנות טיפולית, הילדים מקבלים עזרה בשיעורי בית ומקום לשחק, לאכול וללמוד ביחד.

פעילות קיץ - מועדון הנוער

פעילות קיץ - מועדון הנוער

פעילות ציבורית

מאז הקמתה, פועלת עמותת א.ס.ף לקידום מדיניות לטובת זכויותיהם של ילדים וקטינים מבקשי מקלט בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה. אנו פועלים למיצוי זכויות והנגשת שירותים המגיעים לאוכלוסייה זו, ומסייעים בהתמודדות עם מקרים של אפליה. הפעילות מתבצעת במקביל בתחום החינוך, הבריאות והרווחה. בנוסף, אנחנו מעורבים במאבקים משפטיים כנגד רשויות מקומיות שסרבות לרשום ילדי מבקשי מקלט למסגרות חינוך, או שמפרידות אותם משאר הילדים.

מאבקים משפטיים

המאבק על ביטול ההפרדה במערכת החינוך בפתח תקווה

המאבק לשילוב ילדי מבקשי מקלט במסגרות חינוך באילת

דו"חות וניירות עמדה

תנו לגדול בשקט - קליטת ילדי פליטי אוקראינה במערכת החינוך מאי 2022

נייר עמדה שהוגש לועדה לזכויות הילד בעניין מצב ילדי אוקראינה

ילדי מבקשי מקלט בפתח שנת הלימודים אוגוסט 2021

3 מענים דחופים הדרושים לילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך בישראל יולי 2021

נייר עמדה: ילדי מבקשי מקלט במוסדות החינוך בתל אביב-יפו – איך נראית הפרדה ומהו המחיר שלה דצמבר 2020

ילדי מבקשי המקלט בפתיחת שנת הלימודים תשפ"א אוגוסט 2020

שילוב וקידום ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך - עקרונות והמלצות אוקטובר 2020

תוכנית של עמותת א.ס.ף וספריית גן לוינסקי לשילוב ולקידום ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך. הבעיות הקשות שאיתן מתמודדים הילדים וצוותי החינוך שלהם מחייבות פיתוח ויישום של מודל חינוכי חדש, שעל פיו ישולבו ילדי מבקשי המקלט במסגרות החינוכיות העירוניות הקיימות לצד ילדי אזרחים ישראלים, ובו בזמן יקבלו מענה לצורכיהם הייחודיים.

ילדי מבקשי מקלט בישראל - סוגיות מרכזיות ואתגרים בתחום החינוך דצמבר 2019