ילדים וחינוך

ילדי מבקשי המקלט הם אחת מקבוצות הילדים המוחלשות ביותר בישראל. הם חיים ללא מעמד מוסדר, מודרים משירותים רבים ומזכויות ובמצוקה כלכלית. ללא תיעוד ברור ומוסדר של מספר ילדי מבקשי המקלט בישראל, ההערכות הן שישנם כ-8000 ברחבי הארץ. 

מאז הקמת העמותה, אנחנו מקדמים זכויות ושירותים לילדים וקטינים מבקשי מקלט בחינוך, בריאות ורווחה. אנחנו עובדים לשילוב והכלה של ילדי מבקשי מקלט בבתי הספר ובגנים בכל הארץ והגנה ובטחון לילדים במצבי סיכון. בשנים האחרונות אנחנו נאבקים למיגור ההפרדה בין ילדי מבקשי מקלט וילדי ישראלים במערכת החינוך, ולתגבור המענים החינוכיים לילדים לשם צמצום הפערים ההתפתחותיים והלימודיים הקשים.

מועדון הנוער

מועדון הנוער שאנו מפעילים נותן מענה לנוער מקהילת מבקשי המקלט , שרבים מהם נמצאים בסיכון. המועדון מעניק לילדים סביבה תומכת ובטוחה שבה הם מרגישים אהובים ומוערכים. מעבר לפעילויות ייחודיות כמו כלבנות טיפולית, הילדים מקבלים עזרה בשיעורי בית ומקום לשחק, לאכול וללמוד ביחד.

פעילות קיץ - מועדון הנוער

פעילות קיץ - מועדון הנוער

פעילות ציבורית

מאז הקמתה, פועלת עמותת א.ס.ף לקידום מדיניות לטובת זכויותיהם של ילדים וקטינים מבקשי מקלט בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה. אנו פועלים למיצוי זכויות והנגשת שירותים המגיעים לאוכלוסייה זו, ומסייעים בהתמודדות עם מקרים של אפליה. הפעילות מתבצעת במקביל בתחום החינוך, הבריאות והרווחה. בנוסף, אנחנו מעורבים במאבקים משפטיים כנגד רשויות מקומיות שסרבות לרשום ילדי מבקשי מקלט למסגרות חינוך, או שמפרידות אותם משאר הילדים.

מאבקים משפטיים

המאבק על ביטול ההפרדה במערכת החינוך בפתח תקווה

המאבק לשילוב ילדי מבקשי מקלט במסגרות חינוך באילת

דו"חות וניירות עמדה

תנו לגדול בשקט - קליטת ילדי פליטי אוקראינה במערכת החינוך מאי 2022

נייר עמדה שהוגש לועדה לזכויות הילד בעניין מצב ילדי אוקראינה

ילדי מבקשי מקלט בפתח שנת הלימודים אוגוסט 2021

3 מענים דחופים הדרושים לילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך בישראל יולי 2021

נייר עמדה: ילדי מבקשי מקלט במוסדות החינוך בתל אביב-יפו – איך נראית הפרדה ומהו המחיר שלה דצמבר 2020

ילדי מבקשי המקלט בפתיחת שנת הלימודים תשפ"א אוגוסט 2020

שילוב וקידום ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך - עקרונות והמלצות אוקטובר 2020

תוכנית של עמותת א.ס.ף וספריית גן לוינסקי לשילוב ולקידום ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך. הבעיות הקשות שאיתן מתמודדים הילדים וצוותי החינוך שלהם מחייבות פיתוח ויישום של מודל חינוכי חדש, שעל פיו ישולבו ילדי מבקשי המקלט במסגרות החינוכיות העירוניות הקיימות לצד ילדי אזרחים ישראלים, ובו בזמן יקבלו מענה לצורכיהם הייחודיים.

ילדי מבקשי מקלט בישראל - סוגיות מרכזיות ואתגרים בתחום החינוך דצמבר 2019