סיוע הומניטרי

יותר מ-15 שנים של הזנחה, הדרה ומניעת זכויות הובילו את מבקשי ומבקשות המקלט בישראל למצוקה כלכלית קשה, עוני ופגיעות גבוהה – וכל אלה החריפו בעקבות משבר הקורונה. למבקשי מקלט אין גישה לשירותי רווחה בישראל, והם אינם זכאים לסיוע, תמיכה או קצבאות. המדיניות הממשלתית הפוגענית מותירה את הקבוצות הפגיעות ביותר מקרב מבקשי המקלט ללא תמיכה או מענה פסיכוסוציאלי ראוי.

בא.ס.ף אנחנו מעניקים למבקשי המקלט הפגיעים ביותר מזון יבש, אוכל וציוד לתינוקות, וסיוע כלכלי במקרי חירום קיצוניים. ברוב המוחלט של המקרים, הסיוע שאנחנו מסוגלים להעניק הוא פתרון זמני ומצומצם – הדרך היחידה להבטיח את רווחתם של מבקשי המקלט היא זכאות לרשת ביטחון סוציאלי ושירותים חברתיים.

סיוע כלכלי וחבילות מזון

בכל חודש אנו תומכים בכ-20 מבקשי מקלט, אשר אינם מסוגלים לכלכל את עצמם, אם בשל נכות פיזית ואם בשל משברים אקוטיים ייחודיים. הסיוע הכלכלי מוגבל בדרך כלל לתקופה של כמה חודשים, והוא נועד לתמוך במבקשי המקלט המקבלים אותו עד אשר יהיה ביכולתם לחזור לתפקוד עצמאי. לאורך התקופה, אנו מלווים את מקבלי הסיוע בתהליך השיקום וההחלמה ופועלים יחד אתם לאיתור פתרונות לטווח ארוך, אשר יאפשרו את עצמאותם.

בנוסף, אחת לחודש אנו מקבלים אספקה של מזון יבש מארגון "לתת" ומתרומות פרטיות, אותו אנו מחלקים למשפחות וליחידים אשר נקלעו למשבר כלכלי חמור.