המאבק על חינוך ילדי מבקשי המקלט בפתח תקווה

תחילת שנת 2019 התחלנו לקבל פניות מהורים מבקשי מקלט החיים בפתח תקווה שלא מצליחים לרשום את ילדיהם לגנים וכיתות א'. בדיקה של הנושא העלתה כי עיריית פתח תקווה החלה להערים קשיים בירוקרטיים רבים על הורים מבקשי מקלט, על מנת לעכב או למנוע את רישום ילדיהם. במילים אחרות, גילינו שהעיריה מפרה את חוק חינוך חובה, הקובע כי לכל ילד בישראל מגיעה הזכות לחינוך ללא קשר למעמד ולמוצא, וכי אפליית תלמידים במערכת החינוך אסורה. 

גילינו שהעיריה מפרה את חוק חינוך חובה, הקובע כי לכל ילד בישראל מגיעה הזכות לחינוך ללא קשר למעמד ולמוצא, וכי אפליית תלמידים במערכת החינוך אסורה. 

ב-9 ביולי 2019 עתרו הוריהם של 135 ילדים לבית המשפט המחוזי, בשיתוף עם עמותת א.ס.ף. העתירה הוגשה באמצעות האגודה לזכויות האזרח והקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה. בעתירה דרשנו כי בית המשפט יורה לעיריית פתח תקווה לרשום לאלתר את ילדי מבקשי המקלט והמהגרים המתגוררים בעיר למוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים תש"פ (2020) – ויורה למשרד החינוך להפעיל את סמכויותיו להבטחת הרישום, הקליטה והשילוב המוצלח של הילדים במוסדות שבתחום השיפוט של העירייה. בנוסף, דרשנו כי ייקבע שמדיניות רישום למוסדות חינוך המבוססת על צבע עור, לאום, מוצא או גזע היא מדיניות מפלה ואסורה, וייאסר קיומם של גני ילדים או מסגרות חינוך נפרדות לילדי מבקשי מקלט וזרים.

ביולי 2019, בעקבות הוראת בית המשפט, הודיעה עיריית פתח תקווה כי תרשום את הילדים למוסדות החינוך בהתאם לאזורי הרישום שלהם, ותודיע להורים על השיבוצים בתוך שבועיים. בפועל, העירייה המשיכה לעכב את הרשמתם של ילדים רבים ואפילו להכנס ולצלם את בתיהן של המשפחות. באמצע ספטמבר 2019, למעלה משבועיים אחרי תחילת שנת הלימודים, יותר משישים ילדי מבקשי מקלט טרם שובצו לגנים בפתח תקווה –  בניגוד לחוק, בניגוד לפסיקת בית המשפט ולמרות פניות ממשרד החינוך. באותו החודש הוגשה בקשה לביזיון בית המשפט נגד עיריית פתח תקווה וראש העירייה דאז רמי גרינברג. בית המשפט קיבל את הבקשה, והורה לעירייה לרשום את הילדים לא דיחוי.

עיריית פתח תקווה אכן קלטה את הילדים במסגרות החינוך בעיר, אולם מרביתם שובצו לגנים נפרדים למהגרים ולמבקשי מקלט ולא שולבו בגנים עם ילדי ישראלים. במאי 2020, הגיעו למרכז הסנגור והתמיכה שלנו תלונות של הורים על כך ששיבוץ הילדים לגנים בפתח תקווה שוב מתעכב. ביולי 2020 עתרנו שוב לבית המשפט, יחד עם 242 ילדי מבקשי מקלט מפתח תקווה והאגודה לזכויות האזרח. בעתירה טענו כי העירייה דוחה במכוון את שיבוצי ילדי מבקשי המקלט עד שהגנים באזורי הרישום שלהם יהיו מאויישים, על מנת שתוכל לממש את המדיניות שלה – הפרדה של ילדי מבקשי המקלט מילדי ישראלים בגני העיר.

בנובמבר 2020, בעקבות העתירה, התחייבה עיריית פתח תקווה כי החל בשנת הלימודים תשפ"ב היא תאפשר למבקשי מקלט תושבי העיר לרשום את ילדיהם לגנים ולבתי הספר ללא הפרעה, בהליך התקין המקובל, בדומה לתושבי העיר הישראלים.