פניה לשר הפנים הנכנס אריה דרעי בנושא – מדיניות אי-האכיפה כלפי פליטות המלחמה מאוקראינה והטלת מגבלות על העסקתן

05.01.23, פורום ארגוני הפליטים

מדיניות ממשלת ישראל

נייר עמדה

פורום ארגוני הפליטים

פניה לשר הפנים הנכנס אריה דרעי בנושא – מדיניות אי-האכיפה כלפי פליטות המלחמה מאוקראינה והטלת מגבלות על העסקתן

חזרה למעלה