מידע לעובדים ולמעסיקים

מותר להעסיק מבקשי ומבקשות מקלט בעלי אשרת שהייה (ויזה) בישראל. החל מה-25 באפריל 2023 בוטלו כל מגבלות ההעסקה על הפליטים האוקראינים.

חשוב להבחין בין 3 סוגי אשרות:

רישיונות ישיבה ארעיים מסוג א/5 (תעודות זהות של תושבים ארעיים). מי שמחזיק ברישיון זה רשאי לעבוד בכל עבודה ודינו כדין עובד ישראלי לכל עניין הזכויות והחובות.

רישיונות ישיבה ועבודה בלתי מוגבלים מסוג ב/1 (אשרות עבודה שאינן מוגבלות). מי שמחזיק ברישיון מסוג זה רשאי לעבוד בכל עבודה ללא הגבלה.

רישיונות ישיבה לפי סעיף 2(א)(5) לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952 (ניתנים על גבי "מסמך שחרור בתנאים", שמנפיק משרד הפנים). מעסיקים יכולים להעסיק מבקשי ומבקשות מקלט המחזיקים ברישיון זה בכל עבודה, ולא יינקטו נגדם צעדים כלשהם בגין ההעסקה. מדובר בסוג הרישיונות הנפוץ ביותר, שניתן למי ששוהה בישראל ללא רישיונות אחרים ואינו מוחזק במשמורת. רוב מבקשי ומבקשות המקלט בישראל מחזיקים ברישיון מסוג זה.