המדינה אישרה השנה בקשת מקלט אחת מ-3,000 שהתבקשה לבחון מחדש

21.06.21, בר פלג ונטעאל בנדל, הארץ

מדיניות ממשלת ישראל

מערכת המקלט

הוועדה המייעצת לענייני פליטים של משרד הפנים בחנה בחצי השנה האחרונה רק 103 בקשות מקלט מתוך כ־3,000 אותן התחייבה לבדוק בהקדם האפשרי, ואישרה רק אחת מהן — של מבקשת מקלט מאריתריאה. חרף העובדה כי בשל העומס הגדול מונו לוועדה לפני כשנתיים שני יושבי ראש נוספים, הוועדה פעלה במשך חצי שנה רק עם יושב ראש אחד בשל פרישתו של אחד מהם ומינוי של אחר שמתעכב חודשים. בנוסף, לפחות אחד מיושבי הראש ביצע בשנים מסוימות פחות ממחצית שעות העבודה שסוכמו איתו בהתקשרות.

בחודש הבא ימלאו שנתיים להוראת היועמ"ש לוועדה לבחון מחדש, עקב שינוי בקריטריונים של המקרים בהם ניתן להגיש בקשות מקלט, 3,000 בקשות מקלט ישנות שנסגרו ועוד עשרת אלפים שמעולם לא נבחנו. מאז ועד היום קיבלה הוועדה החלטה סופית רק ב-706 תיקים, כאשר רק 15 בני אדם הוכרו כפליטים. לפי פרוטוקול פנימי של ועדת מכרזים ברשות האוכלוסין, 1,757 בקשות מקלט ישנות של אריתריאים ממתינות לבחינתו של יו"ר הוועדה בסדר דין מקוצר.

על שולחנה של היחידה לטיפול במבקשי מקלט ברשות האוכלוסין, שמעבירה את הבקשות לוועדה לענייני פליטים, מונחות בסך הכל כ-30 אלף בקשות למקלט מדיני. לפי הנהלים, הוועדה מתכנסת מדי חודש, ובכל ישיבה נידונות בין חמש לעשר בקשות למקלט.

מדי חודש מועברים לבחינת יו"ר הוועדה, מינוי אישי של שר הפנים הקודם אריה דרעי, בין 100 ל־120 תיקים בממוצע, כאשר מדי חודש מצטרפות עשרות בקשות מקלט חדשות. על מנת להגדיל את מספר התיקים המטופלים בוועדה, בדגש על טיפול בתיקים בהליך המקוצר, מונו לוועדה בשנת 2020 שני יושבי ראש נוספים, כך ששלושה יושבי ראש אמורים לעבוד במקביל במקום אחד כפי שהיה עד לפני מספר שנים. עם זאת, מקור בוועדה טוען כי העומס לא ירד שכן במשך חצי שנה הוועדה פעלה רק עם יו"ר אחד: ביוני 2019 היו"ר אבי חימי פרש לאחר שמונה ליו"ר לשכת עורכי הדין, ומינויו של יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, דורון ברזילי, שמועמדותו לתפקיד עלתה באוקטובר, טרם אושר במשרד האוצר.

כיום עומדים בראשות הוועדה עורכי הדין ציון אמיר, אפרת קפלן וברזילי. בדיון בוועדת המכרזים ממארס 2021, אז ביקשו נציגי הוועדה לאשר את מינויו של ברזילי, הם הסבירו כי "אנו נמצאים כיום במצב שבו אנו מפרים את ההתחייבות של הרשות (לאוכלוסין והגירה) ליועמ"ש". כדי להמחיש את העומס בו נתונה הוועדה הם הסבירו שתיק חדש שמתקבל היום ברשות יגיע ליו"ר הועדה רק בעוד שנה וחצי.

בתוך כך, מתברר שיושבי הראש של הוועדה לא תמיד עומדים בהיקף השעות שהרשות רצתה שיבצעו. מנתונים שפורסמו בפורטוקולים של ועדת המכרזים עולה כי עו"ד ציון אמיר ביצע רק כשליש מהשעות שנדרשו ממנו בשנים 2020־2019. היקף השעות שנחתם מולו היה 600 ב-2019 ו-660 ב-2020, והוא ביצע 209 שעות ב-2019 ו-289 שעות ב-2020. בתגובה, אמר אמיר כי "הוועדה המייעצת לענייני פליטים לשרת הפנים בראשותי מקיימת דיונים, מקבלת החלטות ומעבירה את המלצותיה לשרת הפנים בקשר לתיקים הנידונים בפניה. הכל, ביעילות, במקצועיות ובמסירות". הוא הוסיף כי "היקף הבקשות הנידונות בפני הוועדה גדל בשנים האחרונות באופן מתמיד ונרחב".

מרשות האוכלוסין וההגירה נמסר: "בחינת בקשות מקלט הוא הליך מורכב ורגיש, אשר נלקח בכובד ראש על ידי כל אנשי המקצוע ומשכך, לעתים אורך זמן ארוך מהמצופה. כיום שוהים בישראל 12,740 מבקשי מקלט מאריתריאה ובמסגרת ההליך לבחינה מחודשת, בהתאם לקווים המנחים, נכתבו חוות דעת בעניינם של 2,453 מבקשי מקלט. מתוך אלה, התקבלו כבר 706 החלטות פרטניות בתוכן 15 הוכרו כפליטים".

לקריאת כתבת המקור
חזרה למעלה