"סוגרים לך דלת" דו"ח על מצב ילדי פליטים ומבקשי מקלט בישראל – 2023

"אני כבר רגיל לזה, זה לא מזיז לי. מכיתה ג' שאני נוסע באוטובוס אף אחד לא יושב לידי, או שעוברים מקום כשאני מתיישב" (ע', בן 12, ילד להורים מבקשי מקלט מאריתראה)

הדו"ח החדש של א.ס.ף סוקר לראשונה תחומים רבים בחיי ילדי הפליטים ומבקשי המקלט, משלב הינקות עד גיל 18 והיציאה לחיים בוגרים. הדו"ח מכיל נתונים מעודכנים מבקשות חופש מידע שהוגשו ל-17 ערים (בהן מתגוררים מרבית הפליטים), שאלונים שהופצו בקרב הורי הקהילה בתל-אביב ומחוצה לה (שעליהם השיבו 68 הורים) וניתוח איכותני של 10 ראיונות עומק, כאשר קבוצת המרואיינים היא נציגות של הורי הקהילה ושל הצוותים החינוכיים שעובדים עם ילדי הקהילה.

זה קרוב לשני עשורים שבישראל חיים פליטים מאפריקה, רובם מאריתריאה ומסודן, יחד עם ילדיהם. הם נמלטו מדיקטטורות אכזריות, מלחמות ורצח עם ומעשי זוועה אחרים, שאילצו אותם לעזוב את בתיהם ואת ארצות מולדתם. רבים מהם ניצולות וניצולי מחנות העינויים בסיני הנושאים בגופם ובנפשם את צלקות השבי והעינויים האכזריים. זיכרון הבריחה מארצות המוצא ומסע הפליטות הקשה והטראומתי שעברו משפחותיהם השאירו את חותמם גם על הילדים שהגיעו לכאן בגיל צעיר ועל אלו שנולדו בישראל.

כמו הוריהם, גם הילדים הם חסרי מעמד, ורבות מזכויותיהם הבסיסיות מופרות מדי יום. משפחותיהם מתמודדות עם קשיי פוסט-הגירה ועם מדיניות הדוחקת אותם לשוליים החברתיים והכלכליים בישראל. ההדרה משירותי הבריאות והרווחה של מרבית ההורים מדרדרת משפחות רבות למצוקה כלכלית וחברתית קשה שמעמידה את ילדיהם במצבי סיכון.

הממצאים הקשים העולים מהדו"ח מעידים על כך ששיעור גדול של ילדי מבקשי המקלט לומדים בהפרדה מגיל 3 ועד גיל 18 ועל השיעור הגדול של הילדים המוסללים לחינוך המיוחד, מה שמוביל לפגיעה חמורה בהזדמנויות החיים המונחות בפני הנוער. עוד מעלה הדו"ח: חשש לאי ביטחון תזונתי בהיקפים גדולים מבאכלוסייה הכללית, עיכובים התפתחותיים קשים, חיים בסיכון ובסביבה רווית גזענות, התפכחות כואבת עם ההגעה לבגרות ועוד.

אנו קוראים לממשלת ישראל ולרשויות המקומיות שהפתרון לבעיות אלה נמצא בידיהן לשתף פעולה ולנקוט בצעדים שיובילו לפתרון הבעיות והפערים החמורים העולים מהדו"ח.

מסקנה אחת ברורה עולה מן הדו"ח: מדינת ישראל חייבת להתעשת ולתת לילדי הפליטים הגדלים בישראל – כ- 8,200 בסך הכול – מעמד תושב שיקנה להם זכויות בסיסיות ועתיד. הם כאן. הם חלק מהחברה הישראלית, והם משתוקקים לתרום לה ולהיות שייכים אם רק יינתן להם הדבר. טובת החברה וטובתם שלהם אחת: לתת לילדים הזדמנות שווה ואמיתית לממש את הפוטנציאל שלהם ולבנות לעצמם עתיד.

"סוגרים לך דלת" דו"ח על מצב ילדי פליטים ומבקשי מקלט בישראל – 2023

 

סוגרים לך דלת – דוח על מצב ילדי פליטים ומבקשי מקלט בישראל תקציר מנהלים.ות

 

Refugee children and Asylum Seekers in Israel 2023