מתווה בכירי המשק

מתווה בכירי המשק הוא הכינוי שניתן למתווה שהציגו קבוצת בעלי חברות, מנכ"לים, יזמים ומשקיעים לשילוב מבקשי המקלט בישראל. המתווה הוצג בשנת 2018, על רקע תכנית הממשלה להתחיל לגרש בכפייה את מבקשי המקלט אל ה"מדינות השלישיות", תכנית שאליה הביעו חברי הקבוצה התנגדות נחרצת.

התכנית מציעה דרכים לשפר את מצבם של מבקשי המקלט במספר תחומים, ובראשם תעסוקה ודיור, ועל-ידי כך לאפשר להם להיקלט ולהשתלב במגוון מקומות ברחבי הארץ.