רשימת תורמים

עמותת א.ס.ף (ע"ר 580474955) היא מוסד ללא מטרות רווח, שאינו זוכה לכל תמיכה ממשלתית. פעילות העמותה מתאפשרת בזכות תמיכתם של ארגונים ותורמים פרטיים.

עמותת א.ס.ף מודה לגופים ולתורמים הבאים על תמיכתם (מעודכן לשנת 2021)

Anat Harlap

Arkin Family Foundation

Barnabas Fund

Belsize Square Synagogue

The Blue Thread

Iddo Kook, in memory of Daphna Loz, z"l

Dutch Jewish Humanitarian Fund (JHF)

Forfeiture Fund, Israel Ministry of Justice

International Rehabilitation Council for Torture Victims

New Israel Fund (NIF)

Porticus-Stiftung Auxilium

Protestantse Kerk

Rayne Foundation

Sam & Bella Sebba Charitable Trust

Schusterman Foundation Israel (SFI)

Tel Aviv-Jaffa Municipality

The Canadian Embassy

United Nations High Commissioner for Refugees in Israel (UNHCR)

United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR-UNVFT)