ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

נייר עמדה: הפרדה במערכת החינוך בתל אביב (דצמבר 2020)

תאריך: 16.12.20 מקור: א.ס.ף; ספריית גן לוינסקי

בעיר תל אביב-יפו מתקיימת הפרדה כמעט מוחלטת בין ילדים ישראלים ובין 7,000 ילדי מבקשי המקלט שחיים בעיר. 

ההפרדה מתחילה כבר בגני הילדים העירוניים ונמשכת לכל אורך שנות בית הספר.
ילדי מבקשי המקלט מרוכזים רובם ככולם בגני ילדים ובבתי ספר נפרדים כאשר לעיתים מוסדות החינוך הסמוכים יותר למגוריהם סגורים בפניהם ומיועדים רק, או כמעט אך ורק, לילדי ישראלים. ההפרדה בין ילדי מבקשי מקלט וילדי ישראלים היא הפליה פסולה ואינה חוקית. היא פוגעת ביכולתם של ילדי מבקשי המקלט לצמצם את הפערים ההתפתחותיים והלימודיים שהם מתמודדים עמם, תורמת לתחושת הניכור של הילדים והוריהם, ובעלת השלכות פוגעניות נוספות. 

מודל ההפרדה אינו יכול להיות מודל בר קיימא לחינוכם ולעתידם של הילדים, שרובם נולדו בישראל. 

קראו עוד בנייר העמדה: