ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מאגר מידע

הפרת זכויות ילדי מבקשי מקלט בישראל - תמונת מצב אפריל 2013

תאריך: 4.4.13 מקור: א.ס.ף

ב-2013 כתבנו דו"ח על הפרת זכויות ילדי מבקשי מקלט. הדו"ח הוצג על ידינו בפני ועדת זכויות הילד באו"ם (ז'נבה) כחלק מדיווח רחב יותר על הפרת זכויות ילדים בישראל. 

דו"ח אמנסטי על מחנות העינויים בסיני והסחר בבני אדם

תאריך: 1.4.13 מקור: אמנסטי אינטרנשיונל

פליטים ומבקשי מקלט נחטפים, נסחרים ועוברים עינויים בין סודן למצרים. חלקם מגיעים לישראל לאחר שהצליחו להיפדות או לברוח מידי שוביהם. דו"ח אמנסטי אינטרנשיונל חושף את נתיב העינויים

 

דו"ח יוניצ"ף: הפרת זכויות ילדים בישראל - כולל דיווח של עמותת א.ס.ף (2013)

תאריך: 1.3.13 מקור: יוניצף ישראל

דו"ח עמותת א.ס.ף על הפרת זכויות ילדי מבקשי מקלט הוצג על-ידי נציגות העמותה בפני ועדת זכויות הילד באו"ם (ז'נבה), כחלק מדיווח רחב יותר על הפרת זכויות ילדים בישראל. 

מדיניות ישראל כלפי מבקשי המקלט פוגעת בהם וגם בנו

תאריך: 1.3.13 מקור: א.ס.ף

תקציר של מדיניות ישראל נגד מבקשי מקלט, המראה את המחיר הכלכלי והחברתי הכבד שכולנו משלמים. נייר עמדה של א.ס.ף, אמנסטי אינטרנשיונל ומוקד סיוע לעובדים זרים

הנחיות נציבות האו"ם לפליטים באשר למבקשי מקלט מאריתריאה

תאריך: 1.1.13 מקור: UNHCR

דו"ח של נציבות האו"ם לפליטים (UNHCR) בנושא מבקשי המקלט האריתריאים בעולם, על הסיבות להימלטות מאריתריאה והמלצות לבחינת מעמדם והענקת מעמד פליט. הדו"ח נכתב ב-2009 וכתוב באנגלית.

דיווחים מדרפור נובמבר 2012

תאריך: 1.11.12 מקור: הוועד למאבק ברצח עם

הפצצות מזרח ג'אבל מארה, חשד לשימוש בנשק כימי

עמודים

Subscribe to מאגר מידע