ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

כליאת פליטים

השגה על תמ"א 46- מרכז שהייה למסתננים מגבול מצרים

תאריך: 6.11.11

מסמך השגות נגד מתקן הכליאה שהגישה א.ס.ף יחד אם ארגונים לזכויות אדם נוספים למזכירות המועצה הארצית לתכנון ולבניה

נייר עמדה בנוגע לכליאת קורבנות סחר ועינויים

תאריך: 2.11.11 מקור: א.ס.ף ואמנסטי אינטרנשיונל
אמנסטי אינטרנשיונל ישראל ועמותת א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, סבורים כי טיפול ראוי בקורבנות סחר ועינויים אינו יכול להתבצע במסגרת מתקן הכליאה. הקמת מתקן הכליאה ל"מסתננים" תאפשר לכלוא לתקופה של שלוש שנים ואף יותר, נשים, גברים וילדים אשר נמלטו לישראל וזאת בניגוד מוחלט לחוק הבינלאומי. נייר עמדה

עמודים

Subscribe to כליאת פליטים