ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

המאבק להרחבת השירותים החברתיים למבקשי מקלט ופליטים בישראל - סיכום ביניים (אוגוסט 2020)

תאריך: 6.8.20 מקור: א.ס.ף

הדוח מתאר את פעילות א.ס.ף למען זכויות מבקשי המקלט לשירותים חברתיים מאז פרסום דוח מבקר המדינה בנושא הזנחת הטיפול במבקשי המקלט הבגירים בשנת 2014 – ועד לתחילת שנת 2020. מאז פרסום דוח מבקר המדינה דחקה א.ס.ף ברשויות המדינה לממש את המלצותיו, אך פעמים רבות נתקלה בהתעלמות, ולעיתים בגרירת רגליים. כפי שמוצג בדוח, פעלה א.ס.ף במשך השנים בזירה הפרלמנטרית, בזירה הממשלתית, בזירה המשפטית ובזירה הבין-לאומית על מנת שהמדינה תמלא את חובותיה בעניין, וזאת במקביל להמשך מתן סיוע  פסיכוסוציאלי ישיר לקהילה.

פעילות העמותה ומאבקה להרחבת השירותים ומתן זכויות למבקשי המקלט נמשכים.