ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

נייר עמדה: נורמליזציה לא מתירה גירוש מבקשי מקלט (אוקטובר 2020)

תאריך: 25.10.20 מקור: א.ס.ף; הפורום לזכויות פליטים

במהלך שנת 2020 התגברו הדיווחים על האפשרות של עיגון היחסים הרשמיים בין ישראל לסודאן. בתוך כך, התחזקו ההשערות, ההנחות והטענות באשר לאפשרות כי מהלך זה יאפשר את גירושם של מבקשי המקלט הסודנים השוהים בישראל. 

נייר העמדה של הפורום לזכויות פליטים מראה כי אין קשר בין "נורמליזציה" ביחסים בין המדינות לבין גירוש מבקשי המקלט. על ישראל יהיה לבחון את בקשות המקלט על פי אמנת הפליטים ולהעניק מעמד למי שזכאי לכך, ללא קשר ליחסים הדיפלומטיים עם המדינה שממנה נמלטו.