ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

אישור שר הרווחה את המלצות הצוות הבין-משרדי למתן שירותי רווחה למבקשי מקלט (פברואר 2019)