ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

חוברת לעיתונאים: על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על מבקשי מקלט?

תאריך: 28.2.21 מקור: הפורום לזכויות פליטים

מסמך זה נכתב עבור עיתונאים ואנשי תקשורת המעוניינים להביא מידע מהימן על סוגיית מבקשי המקלט בישראל. במסמך זה תמצאו נתונים מספריים הנוגעים לחיי הקהילה בישראל, מידע על מדינות המוצא ועל אתגרי מסע הפליטות, התייחסות לשאלת ההגדרות "פליטים", "מסתננים" ו"מבקשי מקלט", מידע על מדיניות ממשלת ישראל בעניין מבקשי המקלט, ועוד.