ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מבקשי ומבקשות מקלט בישראל: מדריך לרשויות המקומיות (ינואר 2021)

תאריך: 9.2.21 מקור: א.ס.ף; הפורום לזכויות פליטים

מסמך זה נכתב כדי לסייע לרשויות מקומיות ברחבי הארץ להבין ולהכיל כראוי את אוכלוסיית מבקשי המקלט (“זרים שאינם ברי הרחקה”) החיה בינינו מזה יותר מעשור.

בעקבות מדיניות ההגירה הממשלתית, המונעת ממבקשי המקלט הכרה ומעמד, הרשויות המקומיות מתמודדות עם אתגרים רבים במתן שירותים ושילוב קהילות מבקשי המקלט החיות בתחומן. עם זאת, ועל אף הקשיים שמערימה המדיניות הממשלתית, לרשויות המקומיות יש השפעה רבה על חיי היום-יום של אוכלוסיה זו, ויכולות לעצב מדיניות עירונית מכילה, המשלבת בהצלחה אותם ואת ילדיהם באופן שייטיב עמם וגם עם תושבי השכונות בהן הם חיים.

פורום ארגוני הפליטים ומבקשי המקלט בישראל כולל שישה ארגוני זכויות האדם, הפועלים בשיתוף פעולה לקידום ההכרה בזכויותיהם של מבקשי מקלט ופליטים בישראל; לתיקון הליקויים במדיניות הממשלה, וליצירת מדיניות מקלט ההולמת את מחויבויותיה החוקיות והמוסריות של ישראל.

הארגונים החברים בפורום: א.ס.ף - ארגון סיוע לפליטים ולמבקשי מקלט בישראל, המוקד לפליטים ולמהגרים, קו לעובד, רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח, המרכז לקידום פליטים אפריקאים (ARDC).