ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

שילוב וקידום ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך - עקרונות והמלצות (אוקטובר 2020)

תאריך: 17.11.20 מקור: א.ס.ף; ספריית גן לוינסקי

תוכנית חדשה של עמותת א.ס.ף וספריית גן לוינסקי דנה בדרכים לשילוב ולקידום ילדי מבקשי מקלט במערכת החינוך.

בישראל גדלים בערך 8,000 ילדי מבקשי מקלט, רובם נולדו בארץ. בדוח משותף מ-2019 מיפו העמותות את הקשיים החמורים של ילדי מבקשי המקלט במערכת החינוך בישראל, ובפרט בעיר תל אביב. 

בהסתמך על ממצאי הדוח, ובשימת לב למדיניות ההפרדה הפסולה הננקטת במקומות מסוימים בין ילדי מבקשי מקלט לילדי אזרחים, המסמך שלפניכם מציע פתרונות בני יישום לשילובם ולקידומם של ילדי מבקשי המקלט במערכת החינוך בישראל. הבעיות הקשות שאיתן מתמודדים הילדים וצוותי החינוך שלהם מחייבות פיתוח ויישום של מודל חינוכי חדש, שעל פיו ישולבו ילדי מבקשי המקלט במסגרות החינוכיות העירוניות הקיימות לצד ילדי אזרחים ישראלים, ובו בזמן יקבלו מענה לצורכיהם הייחודיים.