ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

נייר עמדה: הנתונים המדאיגים שמעידים על מערכת מקלט לא מתפקדת (אוגוסט 2020)

תאריך: 12.8.20 מקור: הפורום לזכויות פליטים, היא"ס ישראל

ב-12 באוגוסט 2020 פורסם דו"ח חדש של ארגון היא"ס המציג נתונים מדאיגים על מערכת המקלט בישראל. על פי הדו"ח, מתוך 64,542 בקשות מקלט שהוגשו לרשות בין השנים 2011 ל-2019 התקבלו 39 בקשות בלבד - רק 0.06 אחוזים, בעוד שעשרות אלפי בקשות מקלט אינן נבחנות או נדחות על הסף. על פי הדו"ח, ב-9 השנים האחרונות רק 39 מבקשי מקלט הוכרו כפליטים (מתוכם 13 אריתראים וסודני אחד). בעוד מערכת המקלט גוררת רגליים, אלפי מבקשי מקלט וילדיהם נותרים במשך שנים ללא מעמד, ללא זכויות סוציאליות, וללא ביטוח בריאות.