ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

המאבק על חינוך ילדי מבקשי המקלט בפתח תקווה (2020-2019)

מאז שנת 2019 נאבקת א.ס.ף, בשיתוף עם ארגונים נוספים ועם מבקשי מקלט תושבי פתח תקווה, על זכותם של ילדי מבקשי המקלט ללמוד במוסדות החינוך בעיר. 

עיריית פתח תקווה הביעה בכמה הזדמנויות התנגדות לשהייתם של מבקשי המקלט בעיר, והפגיעה בילדי אוכלוסיית מבקשי המקלט היא חלק ממדיניות גזענית כוללת בעניינם. כפועל יוצא של המדיניות הזו, בתחילת שנת 2019 החלה העירייה להערים קשיים בירוקרטיים רבים על הורים מבקשי מקלט, על מנת לעכב או למנוע את רישום ילדיהם לגני הילדים ולכיתות א'. בכך היא הפרה באופן בוטה את לשון החוק הקובע חינוך חובה לכל ילד בישראל ללא קשר למעמד ולמוצא, והאוסר על אפליית תלמידים במערכת החינוך. 

נוכח הסחבת המכוונת והתעלמות העירייה מפניות ההורים ומשרד החינוך בנושא, ב-9 ביולי 2019 עתרו הוריהם של 135 ילדים לבית המשפט המחוזי, בשיתוף עם עמותת א.ס.ף. העתירה הוגשה באמצעות עורכי הדין טל חסין מהאגודה לזכויות האזרח והרן רייכמן מהקליניקה למשפט ומדיניות חינוך באוניברסיטת חיפה. 

עיקרי הדרישות בעתירה היו כי בית המשפט יורה לעיריית פתח תקווה לרשום לאלתר את ילדי מבקשי המקלט והמהגרים המתגוררים בעיר למוסדות החינוך לקראת שנת הלימודים תש"פ - ויורה למשרד החינוך להפעיל את סמכויותיו להבטחת הרישום, הקליטה והשילוב המוצלח של הילדים במוסדות שבתחום שיפוט העירייה. כמו כן, דרשנו בעתירה כי בית המשפט יקבע שמדיניות רישום למוסדות חינוך המבוססת על צבע עור, לאום, מוצר או גזע היא מדיניות מפלה ואסורה, ודרשנו לאסור על קיומם של גני ילדים נפרדים או מסגרות חינוך נפרדות אחרות לילדי מבקשי מקלט וזרים. 

ב-17 ביולי 2019 התקיים דיון בעתירה בבית המשפט המחוזי בלוד - והסתכם בניצחון. בעקבות הוראת בית המשפט הודיעה העירייה כי תרשום את הילדים למוסדות החינוך בהתאם לאזורי הרישום שלהם, ותודיע להורים על השיבוצים בתוך שבועיים. אף על פי כן, המשיכה העירייה בשלה. במשך חודשיים ממועד הדיון היא המשיכה לעכב את הרשמתם של ילדים רבים, ואף החלה להתנות את ההרשמה בדרישה לצלם את בתיהם של המשפחות מבפנים. מעשה פולשני זה פגע בהורים רבים, והעיד על התפיסה המשוחדת והגזענית של העירייה, לפיה מבקשי המקלט משקרים באשר להיותם תושבי העיר. 

באמצע ספטמבר 2019, למעלה משבועיים אחרי תחילת שנת הלימודים, 63 ילדים ממשפחות מבקשי מקלט ומהגרים טרם שובצו לגנים בפתח תקווה. היה זה בניגוד לחוק, בניגוד לפסיקת בית המשפט מחודש יולי ולמרות פניות בנושא מצד משרד החינוך. לפיכך, ב-19 בספטמבר 2019 הגישו העותרים בקשה לביזיון בית המשפט נגד עיריית פתח תקווה וראש העירייה רמי גרינברג. באוקטובר קיבל בית המשפט את הבקשה והורה לעירייה לרשום את הילדים לא דיחוי, תוך הבהרה כי על כל יום של עיכוב תיאלץ לשלם קנס של 40 אלף ש"ח. 

בעקבות ההליכים המשפטיים נקלטו ילדי מבקשי המקלט במסגרות החינוך בעיר, אולם מרביתם שובצו לגנים נפרדים למהגרים ולמבקשי מקלט, במקום לגנים משולבים עם ילדים ישראלים. יתר על כן, במהלך חודש מאי 2020 החלו הורים מבקשי מקלט בפתח תקווה להתלונן על כך שלמרות שנרשמו לשנת הלימודים תשפ"א במועד, והמציאו את המסמכים הנדרשים לרישום, טרם קיבלו הודעות על שיבוץ הילדים לגנים, בניגוד לילדי האזרחים תושבי העיר. התעורר החשד כי העירייה דוחה את שיבוצי ילדי מבקשי המקלט עד שהגנים באזורי הרישום שלהם יהיו מאויישים, על מנת שתוכל לממש את המדיניות שלה - שיבוץ ילדי מבקשי המקלט לגנים נפרדים מהגנים שמשובצים בהם ילדי הישראלים. 

עורכי הדין המלווים את המאבק, טל חסין והרן רייכמן, פנו לעירייה ולמשרד החינוך בדרישה לשלב מיידית את ילדי הזרים בגני הילדים בעיר, במסגרות מעורבות ולא מופרדות, בהתאם לחוק. משפנייה זו לא נענתה, הוגשה ב-6 ביולי 2020 עתירה נוספת. בעתירה נגד העירייה ומשרד החינוך מייצגים עורכי הדין את הוריהם של 242 ילדים, את עמותת א.ס.ף ואת האגודה לזכויות האזרח. 

בנובמבר 2020, בעקבות העתירה, חתמה עיריית פתח תקווה על הסכם פשרה עם העותרים. בהסכם התחייבה העירייה כי החל בשנת הלימודים תשפ"ב היא תאפשר למבקשי מקלט תושבי העיר לרשום את ילדיהם לגנים ולבתי הספר ללא הפרעה, בהליך התקין המקובל, בדומה לתושבי העיר הישראלים. 

המאבק המשפטי המשותף של א.ס.ף, ההורים מבקשי המקלט, האגודה לזכויות האזרח והקליניקה למשפט ומדיניות חינוך - הצליח. העמותה תמשיך לעקוב אחר יישום התחייבות העירייה ואחר ההתפתחויות בתחום החינוך בפתח תקווה, לטובת ההורים והילדים ולרווחתם.