ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

תקציר פסק הדין של בג״ץ לביטול החוק למניעת הסתננות