ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מבקשי מקלט בישראל

על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, נכון לאוקטובר 2020 חיים בישראל כ-31,012 מבקשי מקלט; 92% מהם מאריתריאה או מסודן. 

רדיפות שלטון, מלחמת אזרחים, מאורעות של רצח עם ומעשי זוועה אחרים אילצו אותם לעזוב את בתיהם ואת ארצות מולדתם, ולחפש הגנה בישראל.

כ-4,000 גברים ונשים מתוך כלל מבקשי המקלט הם ניצולי מחנות העינויים בסיני ונושאים בגופם ובנפשם את צלקות השבי והעינויים האכזריים.

מבקשי מקלט אריתראים, סודנים ואחרים שהגיעו לישראל מתמודדים עם מציאות חיים קשה והפרה של זכויות אדם: אף שהם שוהים כאן כחוק ובידם אשרת שהייה ממשרד הפנים, מדינת ישראל רואה בהם "מסתננים", נמנעת מקביעת מדיניות ברורה בנוגע למעמדם ולזכויותיהם, ואין רשות מוגדרת המרכזת את הטיפול בהם.

במשך שנים לא התאפשרה למבקשי המקלט נגישות לתהליך ההכרה כפליטים. גם היום אחוז ההכרה בפליטים בישראל הוא נמוך מ-1% בעוד שבשאר העולם אחוזי ההכרה בפליטים אריתראים וסודנים עומדים על 84% ו-69% בהתאמה.

אלפי מבקשי ומבקשות מקלט חיים בערים שונות בישראל ללא מעמד מסודר, ללא היתר עבודה וללא נגישות לשירותי בריאות ורווחה חיוניים, לסעד משפטי או לדיור.

למידע נוסף: