ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

תיקון #4 לחוק למניעת הסתננות (דצמבר 2013)

חודשיים לאחר פסיקת בג״ץ- במסגרתה בוטל תיקון מס' 3 והוראת שעה לחוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט)- עבר בשלוש קריאות תיקון מס׳ 4, אשר מאפשר לכלוא מבקשי מקלט שיגיעו לישראל למשך שנה ללא משפט, ולהחזיק מבקשי מקלט חדשים וותיקים במתקן חולות לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.

ארגוני זכויות האדם הגישו ב-15.12.2013 עתירה דחופה לבג"ץ בדרישה לבטל את התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות. הארגונים מבהירים כי התיקון החדש איננו עומד בעקרונות שהתוו שופטי בית המשפט העליון בפסיקתם האחרונה בעניין זה, ואף מהווה הסדר חמור יותר מהתיקון הקודם שנפסל. הארגונים קראו לדיון דחוף בעתירה וכן דרשו מתן צו ביניים שישהה את המשך העברתם של מבקשי מקלט למתקן השהייה "חולות". הדיון בעתירה יתקיים ביום שלישי ה-1.4.2014.

החוק החדש מקים לתחייה את סעיף החוק שבוטל על ידי בג"ץ חודשיים לפני כן. בעוד שבג"ץ הורה לשחרר את מבקשי המקלט ללא דיחוי, החוק החדש מכשיר כליאה של מבקשי מקלט ללא תאריך שחרור במתקן חולות המכונה "מתקן שהייה פתוח", אך בפועל הינו כלא המנוהל על ידי שירות בתי הסוהר, מרוחק ומבודד, בו נדרשים מבקשי המקלט להתייצב לספירה שלוש פעמים ביום. ממשלת ישראל מקצה 440 מיליון שקלים בשנה לתוכנית שאין בה בכדי להקל על מצוקתם של 53,000 מבקשי מקלט החיים מחוץ לכלא, ואין בה בכדי לפתור את מצוקתם של תושבי שכונות דרום ת"א. ראוי היה שתקציב נכבד זה יופנה לתשתיות ושירותים בדרום ת"א ובמקומות אחרים ולא לכליאה אכזרית של אלפי בני אדם אשר נמלטו מסכנת חיים.