ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מבקשי מקלט עם HIV

על פי הערכות משרד הבריאות, בישראל חיים בין 800-600 חסרי מעמד שהינם נשאי הנגיף HIV, מתוכם מספר לא-ידוע של מבקשי מקלט.

במשך שנים ארוכות חסרי מעמד נשאי HIV וחולי איידס לא זכו לטיפול מטעם משרד הבריאות. בשל היעדר הגישה של כלל אוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל לשירותי בריאות, נשאי ה-HIV וחולי האיידס מתוכם נותרו חשופים למצבים בריאותיים קשים ביותר ולסכנת חיים.

החל מינואר 2014 חל שיפור במדיניות של משרד הבריאות כלפי חסרי מעמד נשאי HIV וחולי איידס, ומאז אוקטובר 2016 פועלת תכנית למניעה וטיפול במהגרים נשאי HIV הנעדרים ביטוח רפואי, במימון בלעדי של משרד הבריאות. למרות שהמדיניות החדשה היא בבחינת צעד חיובי משמעותי לקידום ולמימוש הזכות לבריאות של מבקשי המקלט בישראל, עדיין אין היא מבטיחה טיפול ראוי ומקיף לכל חסרי המעמד נשאי ה-HIV, ובכלל זה מבקשי המקלט.

קראו: נייר עמדה בעניין מבקשי מקלט נשאי HIV וחולי איידס, אוגוסט 2017.

נוסף על הקשיים הרפואיים והנפשיים הנלווים לנשאות נגיף ה-HIV, מתמודדים מבקשי מקלט נשאים עם סטיגמה חברתית חריפה בקרב קהילותיהם אודות הנגיף ומחלת האיידס. על כן, רק לעתים רחוקות הם משתפים את קרוביהם במצבם, ובדרך כלל חיים בבדידות ובפחד מתמיד מפני נידוי והדרה מהקהילה, אם ייחשפו. 

סיוע למבקשי מקלט נשאי HIV וחולי איידס בעמותת א.ס.ף

בין השנים 2019-2015 הפעילה עמותת א.ס.ף תוכנית לקידום זכויות למבקשי מקלט נשאי HIV בשותפות עם הוועד למלחמה באיידס. במסגרת התוכנית, מבקשי מקלט נשאי HIV זכו בא.ס.ף לליווי ייעודי מצד מגשרים קהילתיים מקהילת מבקשי המקלט, ולטיפול בידי עובדת סוציאלית ייעודית. התוכנית כללה פעילות הסברה בקרב קהילות מבקשי המקלט להעלאת מודעות לאיידס ו-HIV, לאפשרויות הטיפול, לדרכי מניעת ההידבקות בנגיף ולשינוי התדמית החברתית של המחלה. נוסף על כך פעלה העמותה מול רשויות המדינה לשינוי המדיניות כלפי חסרי מעמד נשאי HIV וחולי איידס, ובכלל זה להרחבה ולשיפור התוכנית הקיימת של משרד הבריאות. 

מאז סיום הפרוייקט המשותף ב-2019, מבקשי מקלט נשאי HIV וחולי איידס שזקוקים לעזרת א.ס.ף מסתייעים במרכז הסנגור והתמיכה ובעובדות הסוציאליות של העמותה. בכל עניין בריאותי, הם יכולים להיעזר בוועד למלחמה באיידס