ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

שירותי רווחה ובריאות לנשים חסרות מעמד אזרחי בישראל, נפגעות אלימות מינית ופיזית

תאריך: 4.6.13 מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

 מסמך זה נכתב לקראת דיון משותף של הוועדה לבעיית העובדים הזרים והוועדה לפניות הציבור והוא עוסק בשירותי הרווחה והבריאות עבור נשים חסרות מעמד אזרחי, נפגעות אלימות מינית ופיזית. כפי שייסקר במסמך, קיימות מספר קבוצות של נשים חסרות מעמד מבקשות מקלט ומסתננות, תיירות – שאשרתן פגה, עובדות זרות שאשרתן פגה, פלסטיניות הנשואות לאזרחים ישראלים אשר לכל אחת - מהן מאפיינים שונים וצרכים שונים. המסמך הנוכחי מתמקד בשירותים הקיימים והנדרשים עבור אוכלוסיית מבקשות המקלט והמסתננות. אין בהתמקדות זו בכדי להוריד מהקשיים ומגבלות השירותים הרפואיים והסוציאליים הקיימים עבור חסרות המעמד מהקבוצות האחרות. המסמך יציג את השירותים הניתנים על ידי משרד הבריאות, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, והשירותים הקיימים לנשים השוהות במתקן סהרונים. לאחר מכן תוצג הפעילות של כמה מהארגונים והעמותות העיקריים המסייעים למבקשי מקלט לצרוך שירותי רווחה ובריאות, שלא במסגרות ציבוריות.