ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

שווייץ אישרה למבקש מקלט אריתריאי מישראל להיכנס לשטחה, מחשש שייכלא

תאריך: 28.8.14 מקור: אילן ליאור, הארץ

בית משפט בשווייץ הורה לאחרונה לאפשר את כניסתו למדינה של מבקש מקלט מאריתריאה, ששהה בישראל, מחשש לכליאתו. שלושה שופטי בית המשפט המנהלי הפדראלי קיבל את עתירתו של מבקש המקלט נגד החלטת המשרד הפדראלי להגירה בשווייץ (FOCM) למנוע את כניסתו. הוא עתר באמצעות אחותו, שהוכרה כפליטה בשווייץ, לאחר שקיבל בישראל הוראה להתייצב במתקן חולות ולשהות בו ללא הגבלת זמן. בעתירה הביע חשש מפני גירושו בחזרה לאריתריאה, שכן אשרת השהייה שלו בישראל בוטלה לאחר קבלת הזימון לחולות. 

בית המשפט הפך את החלטת המשרד הפדראלי להגירה וקבע כי על הרשויות לאפשר את כניסת העותר לשווייץ, על מנת לאפשר לו להשלים את הליך בקשת המקלט. "עובדות המקרה מובילות למסקנה שהעותר מצוי בסכנה אמיתית להיכלא או להיות מוחזק במה שנקרא מתקן פתוח לזמן בלתי מוגבל ושייכפה עליו לעזוב, שכן לרשויות הישראליות יש כוונה לכלוא אלפי אזרחים אריתריאים", כתבו השופטים. הם ציינו כי באופן עקרוני על אדם לבקש הגנה במדינה בה הוא שוהה, אך במקרים חריגים, בהם מדינה זו אינה יכולה לספק לו הגנה ראויה, ניתן לאשר את כניסתו לשווייץ. "עלינו להניח במקרה זה כי הוא יוחזק לתקופה בלתי מוגבלת בחולות – ובניגוד לתיאור של המשרד הפדראלי להגירה – לא יהיה לו רישיון שהייה זמני, שכן העתק צו המעצר מראה שהוא נחשב מסתנן או פולש ולא יקבל עוד אשרה", נכתב בהחלטה. 

עוד נכתב כי "חובה להניח שכל הזדמנות לשילוב והטמעה בישראל מבוטלת על ידי צו העיכוב. יש להתייחס לעיכובו של העותר במתקן שהוא יכול לעזוב רק בהיתר, באמצע מדבר הנגב, 65 ק"מ מהעיר הבאה ובלי האפשרות לעבוד, כאל צעד של הפרדה וגירוש. מעבר לזאת, יש סיכון שהוא יגורש למדינה שלישית כגון אוגנדה, שם לא ברור מה יעלה בגורלו של העותר. בנסיבות האלה, לא סביר לצפות מהעותר להישאר בישראל ולבקש שם הגנה".

פסק הדין כולל תיאור מפורט של מצב מבקשי המקלט בישראל מאז בואם של הראשונים ב–2005 ועד היום. "השופטים לגמרי מבינים את הסיטואציה ויורדים לפרטי פרטים", מדגיש עו"ד עודד פלר, ראש תחום הגירה ומעמד באגודה לזכויות האזרח.

לדבריו, פסק הדין מחזק את טענות ארגוני זכויות האדם נגד מדיניות הממשלה ובראשה החזקתם של מבקשי מקלט במתקן חולות והפעלת לחצים עליהם לעזוב את ישראל. "הטריבונל השווייצרי השכיל לראות מרחוק את מה שרוב בתי המשפט שלנו ממאנים לראות מקרוב – שמשלוח מי שאי אפשר לגרשם לארצותיהם לתקופה בלתי מוגבלת לחולות, מתקן שמתיימר להיות פתוח, הוא כליאה שפוגעת אנושות בזכויותיהם ומשמשת אמצעי אסור לכפות עליהם גירוש למקום שם איש אינו יודע מה יעלה בגורלם", אומר פלר.

שירות בתי הסוהר מסר אתמול ל"הארץ" כי במתקן חולות מוחזקים בימים אלה כ–1,800 מבקשי מקלט מסודאן ואריתריאה ועוד כ–900 כלואים בסהרונים. חולות יכול להכיל כ-3,300 בני אדם, אך מאז הקמתו לפני כשמונה חודשים לא התקרב לקיבולת מלאה. בשיא התפוסה, לפני כחודשיים, היו במתקן כ–2,400 איש.

שני אגפים טרם נפתחו, אף שבנייתם הושלמה. מאות מהמחויבים לשהות במתקן נכלאו לפני כחודשיים בסהרונים בעקבות ניסיונם לעבור את הגבול למצרים. מאז פתיחת המתקן, התייצבו בחולות רק כמחצית ממבקשי המקלט שרשות האוכלוסין וההגירה הורתה להם לעשות זאת.

רבים העדיפו לעזוב את ישראל לארצם או למדינה שלישית, וקיבלו מענק בסך 3,500 דולר כל אחד. אחרים הסתכנו בשליחה לסהרונים אם ייתפסו. על פי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה, שוהים עתה בארץ כ–47 אלף אפריקאים שנכנסו לישראל ללא היתר. כ–35 אלף מהם אזרחי אריתריאה, כ–9,000 מסודאן וכ–3,000 ממדינות אחרות באפריקה.

רשות האוכלוסין וההגירה דיווחה בסוף יולי כי בשבעת החודשים הראשונים של השנה יצאו מישראל יותר מ–5,000 מבקשי מקלט מאפריקה, רובם הגדול אזרחי סודאן. שיא העזיבה היה בחודש פברואר השנה, אז יצאו מישראל כ–1,700 מבקשי מקלט. רשות האוכלוסין וההגירה דיווחה כי ביולי עזבו את הארץ 213 אפריקאים. מתחילת השנה חצו את הגבול ממצרים בלי היתר 19 בני אדם בלבד. אחדים הוחזרו למדינותיהם מיד והשאר הועברו לכלא סהרונים לשנה, בסיומה ישלחו לחולות.

בג"ץ אמור להכריע בקרוב בעתירת ארגוני זכויות האדם נגד התיקון החדש לחוק למניעת הסתננות, המאפשר כליאה לשנה של מי שחוצה את הגבול לישראל ללא היתר ומסדיר את הפעלת מתקן חולות. 

התיקון אושר בכנסת בדצמבר בשנה שעברה, לאחר שבג"ץ, בהרכב של תשעה שופטים,פסל פה־אחד את התיקון הקודם לחוק, שהתיר לכלוא את מבקשי המקלט לשלוש שנים ללא משפט בגין עבירת הכניסה לישראל ללא היתר. ימים ספורים לאחר אישורו נפתח מתקן חולות, הועברו אליו מאות מבקשי מקלט מסהרונים ורשות האוכלוסין וההגירה החלה לחייב רבים אחרים, שהיו חופשיים קודם לכן, לשהות בו ללא הגבלת זמן.