ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

רשות האוכלוסין ביטלה את ההתקשרות עם ארגון הקורא לגירוש מבקשי מקלט

תאריך: 27.8.17 מקור: הארץ, אילן ליאור

לאחר הפרסום ב"הארץ" ובעקבות עתירה של המוקד לפליטים ולמהגרים, ביטלה רשות האוכלוסין וההגירה את ההתקשרות עם ארגון הקורא לגירוש מבקשי מקלט, ממנו הזמינה ללא מכרז מחקר על המצב באריתריאה.

הרשות הודיעה ביום חמישי לבית המשפט המחוזי בירושלים כי החלטת ועדת המכרזים לאשר ההתקשרות עם "המרכז למדיניות הגירה ישראלית" בטלה. במידת הצורך, הוסיפה הרשות, תפעל בהתאם לחוק חובת המכרזים ולהוראות התכ"מ (תקנון כספים ומשק) של משרד האוצר, המחייבים את משרדי הממשלה .

לפני כחודשיים פורסם ב"הארץ" כי ועדת המכרזים של רשות האוכלוסין אישרה התקשרות בשווי של עד 49 אלף שקלים עם המרכז למדיניות הגירה, לצורך עריכת סקירה מקצועית על אריתריאה. הארגון יזם בין השאר את החוק המחייב מבקשי מקלט להפריש חלק ניכר משכרם לפיקדון, שאותו יקבלו רק בצאתם מישראל. פעילי הארגון מנהלים קמפיין מתמשך לגירושם מישראל של מבקשי המקלט מאריתריאה ומסודאן, וטוענים כי כמעט כולם מהגרי עבודה ולא פליטים.

למשרדי הממשלה יש אפשרות להתקשר עם ספק ללא מכרז בסכום של עד 50 אלף שקלים. אם סכום ההתקשרות עולה על 10,000 שקלים חובה לבקש הצעות משלושה ספקים לפחות, אלא אם יש רק עד שני ספקים פוטנציאליים. למרות זאת, הרשות לא פנתה לספקים אחרים טרם ההתקשרות. ועדת המכרזים, שבה חברים ארבעה עובדי רשות האוכלוסין, ציינה כי השתכנעה שהמרכז למדיניות הגירה "הינה עמותה בעלת ערך מוסף ייחודי, מקצועיות וידע באוכלוסיית המסתננים באפריקה בכלל ובסוגיית המציאות באריתריאה בפרט".

רשות האוכלוסין רמזה כי המחקר נועד להראות שיפור במצב זכויות האדם באריתריאה ולהכשיר גירוש של מבקשי מקלט. "לאור העובדה שבשנים האחרונות חלו תמורות חיוביות בכל הנוגע למצב העובדתי באריתריאה ולאור השינוי ביחס של מדינות שונות בנוגע לאריתריאה, כפי שעולה מדו"חות עדכניים אודות המדינה שהתפרסמו בשנים האחרונות, הרי שיש צורך בקבלת סקירה מעודכנת עליה יהיה ניתן לבסס את המדיניות בנושא", הסבירה מנהלת אגף תכנון מדיניות ברשות, מרב אברהמס.

בדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים לפני כחודש ביקש השופט ארנון דראל מנציג הרשות להפנות לסעיף בהוראות התכ"מ המאפשר את ההתקשרות באופן שנעשתה. "אני מודה שחיפשתי ובעוונותיי לא מצאתי", אמר השופט. נציג הרשות, עו"ד מינו אליאסיאן, השיב כי כיוון שהיקף ההתקשרות מצומצם "ועדת המכרזים ראתה לנכון לאשר פטור מפנייה לשלושה ספקים". השופט דחה את עמדת הרשות. "על פניו הוראות התכ"מ עומדות בניגוד לעמדתכם, הוראות העל מחייבות מכרז ואני לא רואה איך אפשר לעשות את זה בלי זה", אמר והפציר ברשות לשקול מחדש את עמדתה.

עו"ד ענבר בראל, שהגישה את העתירה מטעם המוקד לפליטים ולמהגרים, אמרה בתגובה כי "רשות האוכלוסין וההגירה פעלה בניגוד להוראות הדין בהתקשרותה עם העמותה, וטוב עשתה כשביטלה את ההתקשרות עמה. אנו מקווים כי חוות הדעת שתיכתב, בין אם על ידי הרשות ובין אם על ידי מקור חיצוני, תתבסס על מידע אובייקטיבי הקיים ביחס להפרות זכויות האדם והחששות מרדיפה באריתריאה, אשר הובילו מדינות רבות בעולם וכן גופים בינלאומיים להכרה בשיעורים גבוהים מאוד של אזרחי אריתריאה כפליטים".

https://www.haaretz.co.il/news/education/.premium-1.4387167