ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

קורבנות עינויים וסחר

החל בשנת 2009 התקבלו בארגוני הסיוע דיווחים רבים על חטיפות ושבי של מבקשי מקלט על ידי כנופיות של מבריחים בחצי האי סיני שבמצרים. השבי כלל אלימות מינית ופיסית אכזרית, לרבות אונס שיטתי של גברים ונשים וצורות אחרות של אלימות מינית ופיסית, במהלך ניסיונות לסחיטת תשלומי כופר ממשפחות השבויים וחבריהם. חלק מהקורבנות שלא היו מסוגלים להשיג את כספי הכופר מתו כתוצאה מהאלימות הקשה. 

ניצולי מחנות העינויים בישראל

ארגוני זכויות אדם בישראל מעריכים שכ-4,000 מקורבנות מחנות העינויים בסיני חיים כיום בישראל. העינויים שעברו כוללים החזקה בתנאי הרעבה, התעללות מינית, עינויים באמצעות שוקים חשמליים, ואף צריבת איברים. גברים ונשים אלו אינם זכאים לשירותי בריאות ורווחה וחשופים להידרדרות מסוכנת במצבם הפיזי והנפשי הקשה ממילא.

ניצולי העינויים מצויים לעיתים קרובות במצבים סוציאליים מורכבים, סובלים מטראומות קשות וזקוקים לטיפול רפואי ולמנגנוני תמיכה פיזיים ונפשיים שיסייעו להם לשקם את חייהם, אך רק מעטים מהם הוכרו על ידי משטרת ישראל כקורבנות סחר ועבדות. קורבנות מוכרים אלו זוכים על פי נוהל הטיפול במתן מעמד לנפגעי עבדות וסחר בבני אדם (2010) לשנת שיקום במקלטים ולגישה לשירותי בריאות ורווחה למשך שנה בלבד. 

בישראל שוהים כיום כ-500 מבקשי מקלט ממדינות אפריקה שהוכרו על-ידי רשויות המדינה כקורבנות עבדות וסחר בבני אדם. שאר הניצולים חיים אינם זכאים לסיוע כלשהו מהמדינה וחיים ללא מעמד וזכויות כיתר מבקשי המקלט בישראל. 

בא.ס.ף אנו מציעים להם סיוע פסיכו-סוציאלי וכן פועלים להעלאת מודעות ציבורית למצבם המיוחד.

 

לקריאה נוספת

 

דו"ח שנתי על סחר בבני אדם, משרד החוץ האמריקאי
מדי שנה משרד החוץ האמריקאי את דו"ח סחר בבני אדם הסוקר את המאבק בתופעה במדינות שונות ברחבי העולם, כולל בישראל. כבכל שנה, צוות א.ס.ף הגיש למחברי הדו"ח נתונים על מצב קורבנות הסחר והעינויים בקרב מבקשי המקלט כפי שמשתקף מהעבודה השוטפת שלנו.
 
הוועדה נגד עינויים של האו"ם

דו"ח צללים של א.ס.ף

​​​​​במרץ 2016 הוגשה מטעם א.ס.ף והארגון הבינלאומי לשיקום קורבנות עינויים (IRCT) תגובה לדו״ח התקופתי החמישי של ישראל לוועדה נגד עינויים של האו"ם. הדו"ח נכתב יחד עם הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות באוניברסיטה העברית. הדו"ח מתמקד בהפרת החובה של ישראל לזהות ולשקם קורבנות עינויים מקרב מבקשי המקלט בישראל. לקריאה נוספת

לקריאת דו"ח הצללים באנגלית

לקריאת דו"ח הצללים בתרגום לעברית

המלצות הוועדה

הוועדה נגד עינויים באו"ם פרסמה את המלצותיה לישראל ב13 במאי, בעקבות דיון בז'נבה מוקדם יותר החודש. המלצות הועדה כללו לראשונה קריאה ברורה לישראל לוודא שמבקשי מקלט שעברו עינויים מוכרים ככאלו, וזוכים לשיקום הולם. לקריאה נוספת

לקריאת ההמלצות (אנגלית)

 

 

דוחות והמלצות
עדויות של ניצולי עינויים
  • קמפיין פסח של א.ס.ף ברשתות חברתיות חשף את עדויותיהם הקשות של כמה מניצולי מחנות העינויים שמטופלים בא.ס.ף:

״דם״ לקריאת עדותו של ט׳

״הלילה הזה שתי פעמים״ לקריאת עדותה של ק׳

״בני חורין״ לקריאת עדותו של ט׳

״אש״ לקריאת עדותו של ע׳

״עבדים היינו" לקריאת עדותה של א׳

"מרור״ לקריאת עדותו של פ׳

קמפיין פסח של עמותת א.ס.ף איור ועיצוב: ענת מיכאליס/ המחלקה לתקשורת חזותית, בצלאל

     

 

תקשורת