ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

פרוייקט "מעניקים לצעירים חיים"

בין השנים 2017-2014 פעלה עמותת א.ס.ף בשיתוף עם עמותת CIMI - המרכז הישראלי להגירה בינלאומית וקליטה, לליווי מבקשי מקלט צעירים אשר הגיעו לישראל כקטינים בלתי מלווים ולקידום זכויותיהם מול רשויות המדינה. 

על פי ההערכות, בישראל חיים כ-600 מבקשי מקלט מאריתריאה וסודן שנכנסו לישראל בהיותם קטינים, ללא ליווי הורה. משפחותיהם נשארו מאחור, לאחר שנמלטו בגפם כשהיו ילדים משלטונות דיקטטוריים, מלחמות ורצח עם. כשהגיעו לישראל הם נכלאו בכלא סהרונים, לעתים לתקופה ממושכת. לאחר שחרורם מהכלא, שולבו מרביתם בפנימיות שונות ברחבי הארץ. הם השתלבו בכיתות מעורבות, למדו עברית והתערו באופן מלא במערכת החינוך הישראלית. לאורך שנים קיננה בהם התחושה שהם מצאו אי של שקט ושהפכו לחלק מהסביבה והקהילה.

אף על פי כן, ביום סיום הלימודים, השתנה באחת מעמדם והתערער: בתום לימודיהם במערכת החינוך הישראלית הם איבדו את ההגנה והזכויות שניתנו להם כקטינים. אשרות השהייה שהם מקבלים כשוהים בלתי חוקיים בישראל ניתנות להם לחודשיים בלבד והן אינן כוללות את האישור לעבוד. מיום הפיכתם לבגירים הם חיים ללא כל גישה לשירותי רווחה ובריאות, וללא מעמד. 

אותם צעירים, אשר המדינה טיפחה ולקחה עליהם אחריות מוסרית, חוקית וגם כלכלית כאשר היו נערים, חשים במלוא העוצמה את התנערות המדינה מהם. הצעירים הבלתי מלווים, שאינם יכולים לשוב למדינותיהם, מכירים את ישראל כמקום המבטחים היחידי בחייהם. הם חשים מחויבות להוקיר לה תודה ולתרום לה - לשרת בצבא או במסלולי שירות לאומי-אזרחי. במסגרת תכנית ייחודית שהתקיימה בין השנים 2016-2015, שירתו 15 צעירים במסגרות של שירות לאומי, בהן התנדבו עם קשישים, בני נוער בסיכון ועם תלמידי החינוך המיוחד. הצעירים הבלתי מלווים מבקשים כי יתאפשר להם להמשיך ולחיות כאן חיים נורמליים ככל האפשר, עד שיוכלו לשוב למדינות המוצא שלהם.

 

בואו להכיר - סיפוריהם של מבקשי מקלט צעירים לא מלווים 

 

צפו: הצעירים שרוצים להתגייס לצה"ל

Video: