ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

פעילות ציבורית

מחלקת הפעילות הציבורית פועלת במקביל לסיוע הפסיכו-סוציאלי שמעניקה עמותת א.ס.ף, ומטרתה היא שינוי מדיניות וקידום זכויותיהם של מבקשי ומבקשות מקלט. לצד הסיוע הישיר הניתן לפליטים ולמבקשי מקלט בפרויקטים הפסיכו-סוציאליים, עמותת א.ס.ף פועלת לשינוי המדיניות מול רשויות המדינה. צוות המחלקה לוקח חלק בדיונים בכנסת, נמצא בקשר עם רשויות ארציות ומוניציפליות, כותב ומפיץ ניירות עמדה ועובד מול אמצעי התקשורת. המחלקה מעורבת בפעילות בנושאי רוחב הנוגעים לזכויות של פליטים ופליטות בישראל, לצד פעילות ממוקדת בתחום הזכויות החברתיות-כלכליות ובתחום הרווחה בפרט.

כחלק מהפעילות הציבורית מפעילה א.ס.ף תוכנית הסברה לקהל הרחב, הכוללת הרצאות וסיורים וכן פעילות ברשתות החברתיות באינטרנט.