ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

פסק דין לעתירה באילת: הפרדת ילדי מבקשי מקלט בביה"ס