ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

עתירות כנגד גירוש מבקשי המקלט למדינה שלישית

תאריך: 2.8.15
העתירה נגד גירוש מבקשי מקלט למדינות שלישיות הוגשה ביום ה-5/7/15 לביהמ"ש המחוזי בבאר שבע בקריאה לביטול המדיניות החדשה המאפשרת גירוש בכפייה למדינות שלישיות.
במסגרת העתירה, שנדחתה בחודש מאי לאחר שהשופט טען שהטענות הועלו מוקדם מידי, דרשנו, יחד עם המוקד לפליטים ולמהגרים, האגודה לזכויות האזרח, התכנית לזכויות פליטים בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב, רופאים לזכויות אדם, קו לעובד ו-ARDC – המרכז לקידום פליטים אפריקאים, לבטל את ההסדר ולהימנע מכליאתם של מבקשי אזרחי אריתריאה וסודן בשל סירובם להיות מגורשים ל"מדינה שלישית", וזאת נוכח הפסול בגירוש. לצד העתירה הוגשה בקשה לצו ביניים המבקש להקפיא את המצב הקיים ולמנוע כליאתם של אלו שיסרבו לעזוב בכלא "סהרונים" עד להכרעה בעתירה.

היות והמדיניות חלה כעת רק על מי שלא הגיש בקשת מקלט או שבקשתו נדחתה, עורכי הדין עומדים בעתירה על בעייתיות מערכת המקלט, כאשר עצם האפשרות להגיש בקשות מקלט פרטניות החלה רק לפני כשנתיים ללא כל הכרזה רשמית המיידעת את מבקשי המקלט על כך. עוד מוזכר כי משרד הפנים הכיר רק ב-4 אזרחי אריתראה כפליטים, שיעור הכרה הנמוך מ-0.4%, ואף לא באזרח סודן אחד. עוד מודגש כי עדיין מדובר במי שזכאים להגנות אחרות מכוח הדין הבינלאומי.

בעתירה נטען עוד כי לא ניתן לכלוא את מי שיסרב "לשתף פעולה" עם גירוש כאמור, ומוזכר כי בדיונים על שני תיקוניו הקודמים של החוק למניעת הסתננות, בג"ץ קבע פעמיים שאם לא ניתן לגרש אדם אזי לא ניתן לכולאו. "כפי שפורט לעיל בהרחבה, הרחקת מבקשי המקלט מסכנת חייהם, את חירותם וזכויות בסיסיות אחרות (ולכל הפחות, קיימת ודאות גבוהה כי קיימת סכנה לשלומם). מן הסיבות הללו הגירוש אינו חוקי. במצב דברים זה, סירובו של אדם להיות מגורש למקום בו צפויה לו סכנה אינו מהווה "אי-שיתוף פעולה" אלא עמידה לגיטימית על זכויותיהם".

לאור זאת, נציגי הארגונים מסכמים כי החשש לפיו העברת מבקשי מקלט למדינה שלישית חושפת אותם לגירוש למדינת מוצאם מגובה בעדויות רבות ועולה בקנה אחד עם המידע הקיים אצל נציבות האו"ם לפליטים. בנוסף, עצם חשאיותן של ה"הבנות" יוצרת כר נרחב להפרתן, ללא קשר לתוכנן, וחשש כי ההבנות לא יכובדו. לפיכך, לא ניתן לכפות עליהם גירוש למדינה שלישית ולא ניתן גם להחזיקם במעצר בגין "אי שיתוף פעולה" עם הגירוש.

בתאריך ה-17/07/2015 התקבלה החלטה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע לדחות את הבקשה לצו ביניים. יומיים לאחר מכן, ב-19/07/2015 הוגש ערעור מנהלי לבית המשפט העליון בעניין צו הביניים, ובתאריך ה-12/08/2015 הוחלט כי יינתן צו ביניים עד לדיון בעתירה בבית המשפט המחוזי בבאר שבע בתאריך ה-09/09/2015 (מצורף פרוטוקול הדיון).

צו הביניים משמעותו כי מבקשי מקלט שקיבלו צו ליציאה מהארץ למדינות שלישיות, וסרבו לעזוב את ישראל, לא יוכלו להיות מושמים בכלא, אלא ישארו במתקן חולות.

 

בתאריך ה-08/11/2015 התקבל פסק הדין בעתירה. בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה את עתירת ארגוני זכויות האדם נגד כליאתם ללא הגבלת זמן של מבקשי מקלט המסרבים לעזוב לרואנדה ולאוגנדה. פסק הדין מצורף כאן.