ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

עתירה למתן הנחה בתחבורה ציבורית לילדי מבקשי מקלט (פברואר 2019)

לאחר כמה שנים שבהן התקבלו בעמותת א.ס.ף דיווחים על אפלייה של קטינים מבקשי מקלט בהנחות בתחבורה הציבורית, בפברואר 2019 עתרנו בנושא לבג"ץ.

בניגוד לתלמידים אחרים בישראל, ובשל היותם חסרי מעמד, ילדים ובני נוער מבקשי מקלט המשולבים במערכת החינוך אינם נהנים מהנחה של 50% - הנחה שמתאפשרת בטעינת ערך צבור בכרטיס הרב קו ודורשת אמצעי זיהוי. פירוש הדבר שמשפחות נאלצות לשלם מחיר מלא ויקר על נסיעות ילדיהם. מדובר בעול כבד במיוחד נוכח הגזירות הכלכליות על מבקשי המקלט, ובמקרים שהילדים משובצים לבתי ספר המרוחקים מבתיהם. גם לאחר פניות בנושא לרשויות, מדיניות פוגענית זו לא שונתה.

משום כך הגישה עמותת א.ס.ף עתירה בנושא, עם ארגון היאס ועם משפחות שדיווחו על אפליה, בייצוג משרד עורכי דין גיא ברנד. בעתירה, המופנית נגד שר התחבורה והבטיחות בדרכים, מנהל הרשות הארצית לתחבורה ציבורית ושר הפנים, דרשנו כי תמומש במלואה זכותם של ילדי מבקשי המקלט המשולבים במערכת החינוך בישראל להנחה בתחבורה הציבורית

העתירה התבססה בין השאר על העובדה כי שר התחבורה החליט על מתן הנחות לקבוצות אחרות שאינן בעלות מעמד תושב, למשל סטודנטים זרים. לפיכך, נטען בעתירה כי מניעת הנחה מילדי מבקשי מקלט הינה אפליה פסולה. 

ב-8 בינואר 2020 התקיים הדיון בעתירה. בתגובה שהגישה המדינה זמן קצר לפני הדיון, וכן מהדיון עצמו, עלה כי המדינה קבעה כי החלטת שר התחבורה הייתה שגויה, והוצהר כי ההחלטה בוטלה. משום כך, לא היה עוד בסיס לטענה כי קיימת אפליה בין קבוצות שונות של חסרי מעמד תושב. 

במילים אחרות, המדינה העדיפה לבטל את ההנחה הניתנת לסטודנטים זרים, ובלבד שלא תינתן הנחה לילדים של חסרי מעמד, חרף העובדה שרוב ילדי מבקשי המקלט נולדו בארץ והם גדלים ומתחנכים בה לצד ילדי ישראלים. במעשה זה העמיקה המדינה את מגמת הפגיעה שלה באוכלוסיות זרות. 

לאור החלטת המדינה המליץ בית המשפט לא.ס.ף ולעותרים השותפים למשוך את העתירה ולהמשיך לפעול לקידום הנושא באפיקים אחרים.