ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

עתירה בעניין רישום לגני ילדים בקרית מלאכי (יוני 2015)

במהלך שנת 2015 התקבלו פניות רבות לעמותת א.ס.ף מצד מבקשי מקלט שהתגוררו בקריית מלאכי על סירובה של העירייה לרשום את ילדיהם לגני הילדים העירוניים. סירוב זה עמד בניגוד לחוק לימוד חובה, התשנ"ט-1949, המחייב את המדינה לרשום כל ילד מעל גיל 3 למסגרת חינוכית ציבורית, ללא כל קשר למעמדו או מוצאו.

אי לכך, ביוני 2015 הגישו א.ס.ף והקליניקה המשפטית של אוניברסיטת חיפה עתירה בנושא התנהלות העירייה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. עתירה זו ייצגה 18 משפחות של מבקשי מקלט. בעקבותיה, הורה בית המשפט לעיריית קריית מלאכי לשלב את הילדים בגנים העירוניים.