ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

עתירה בנושא ילדים דרום סודנים בהשמה חוץ ביתית: תשובת המדינה לצו ביניים