ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

עבודת א.ס.ף עם הוועדה נגד עינויים של האו"ם (UNCAT)

תאריך: 21.4.16 מקור: א.ס.ף

במרץ 2016 הוגש מטעם א.ס.ף והארגון הבינלאומי לשיקום קורבנות עינויים (IRCT) דוח צללים לוועדה נגד עינויים באו"ם. הדוח נכתב יחד עם הקליניקה לזכויות אדם בינלאומיות באוניברסיטה העברית.

הדוח מתמקד בהפרת החובה של ישראל לזהות ולשקם קורבנות עינויים מקרב מבקשי המקלט בישראל, מכוח סעיף 14 לאמנה. מתוך כך, הדוח מתאר כיצד אלפי מבקשי ומבקשות מקלט שהגיעו לישראל לאחר שעונו באריתריאה, סודן ובמחנות העינויים בסיני, חיים כיום עם טראומות פיזיות ונפשיות קשות, הפוגעות פגיעה חמורה בבריאותם ובתפקודם היומיומי.

הדוח מעלה כי למרות המידע הרב בנוגע לעינויים במדינות המוצא ובמחנות העינויים בסיני - מדינת ישראל טרם יצרה מנגנון חוקי או מנהלי לזיהוי ולשיקום קורבנות עינויים וזאת בשונה מקורבנות סחר ועבדות. לזאת יש להוסיף כי בתור מבקשי מקלט חסרי מעמד בישראל, אין לקורבנות עינויים גישה לטיפול רפואי נאות או לזכויות סוציאליות. לאור זאת, הדוח מדגיש את חובתה של מדינת ישראל ליצור מנגנון זיהוי של קורבנות עינויים, בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים והניסיון המצטבר בישראל בזיהוי קורבנות סחר. בנוסף, הדוח מדגיש את החובה להבטיח לאותם מבקשי מקלט גישה לטיפול רפואי ולשיקום, בדומה לקורבנות סחר ועבדות.

כמו כן, הדוח דן בסעיף 3 לאמנה, ביחס להפרה של ישראל את חובתה לאי-החזרה של פלסטינים הנמלטים מעזה ומהגדה המערבית למקום בו נשקפת להם סכנה, אם בשל נטייתם המינית, פגיעה לכאורה בכבוד המשפחה או שיתוף פעולה עם רשויות ישראליות. הדוח מדגיש את חובתה של ישראל לאפשר את שהייתם של פלסטיניים בישראל כל עוד בקשתם למקלט נבחנת, ולדאוג שבקשותיהם יבחנו ביסודיות, תחת הליך מוסדר.

לקריאת דו"ח הצללים באנגלית

לקריאת דו"ח הצללים בתרגום לעברית

בחודש מאי 2016, מיכל פינצ'וק - מנכ"לית עמותת א.ס.ף, הציגה את הדוח ואת מסקנותיו בכינוס הועדה נגד עינויים של האו"ם (UNCAT) בז'נבה. בנוסף להצגת הדוח בפני הועדה, מיכל פעלה יחד עם IRCT לקידום  הדוח מול חברי הועדה. כחלק מכך, היא קיימה פגישות אישיות עם שני חברי הוועדה אשר ריכזו את הדיווח על ישראל  - פרופ' ג'נס מודוויג וגב' ספנה פרדהן-מלה. כתוצאה מהעבודה האינטנסיבית על קידום הדוח, UNCAT שילבה את המלצות א.ס.ף בהמלצותיה הרשמיות על הדוח התקופתי החמישי של ישראל.

בהמלצותיה הרשמיות לישראל, UNCAT הביעה חשש כבד לגבי היעדר זיהוי ושיקום של קורבנות עינויים המבקשים מקלט בישראל והמליצה על הקמת מנגנון לזיהוי ושיקום קורבנות עינויים אשר אינם עומדים בקריטריונים להכרה כקורבנות סחר ועבדות. כמו כן, הועדה הדגישה בהמלצותיה את חובת המדינה להבטיח כי לקורבנות עינויים הנמצאים בשטחה יוענק שיקום הוליסטי וייחודי למצבם, אשר יכלול גישה לשירותי בריאות וטיפול פסיכולוגי.

שילוב ההמלצות של א.ס.ף בהמלצות הרשמיות של הועדה הינו הישג משמעותי, במיוחד לאור כך שזו הפעם הראשונה שהנושא של זיהוי ושיקום קורבנות עינויים עולה בפני הועדה בהקשר לישראל. פרשנות UNCAT לסעיף 14 פורסמה אך לפני שנים מעטות, ועד כה הוצעו המלצות בודדות המתייחסות אליו.

המלצות נוספות של הועדה לישראל ביחס למבקשי מקלט:

  • על המדינה לוודא כי השימוש בכליאה יהווה מוצא אחרון, רק במקרים בהם יש הכרח ברור לכך וכי תקופת הכליאה תהייה קצרה ככל האפשר.
  • על המדינה להבטיח שלכלל מבקשי המקלט תהייה גישה בפועל להליך הכרה כפליט, וכן שההליך יהיה מעמיק ורציני ויכלול סיוע משפטי ללא תשלום.
  • יש להימנע מהוצאה של אדם מן המדינה לפני שנעשית בדיקת סיכונים תחת סעיף 3 לאמנה.
  • יש להבטיח שהעברה של אדם למדינה שלישית נעשית באופן שקוף ולהבטיח שאין סכנה לrefoulement – (החזרה למדינה בה אדם נתון תחת סכנת עינויים).

המלצות הוועדה לבטח ישמשו אותנו רבות בהמשך מאבקנו לזכויות פליטים וקורבנות עינויים, ובתקווה יובילו לשינוי אמיתי במדיניות ישראל כלפי אוכלוסייה מוחלשת זו.

לקריאת המלצות הוועדה המלאות (אנגלית)