ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

סיוע פסיכוסוציאלי

בחזית הפעילות של עמותת א.ס.ף למען מבקשי המקלט והפליטים בישראל נמצא הסיוע הפסיכוסוציאלי –  תמיכה וסיוע למשפחות וליחידים מקהילות מבקשי המקלט בישראל, הנמצאים במצבים מורכבים. מרבית הפונים לתוכניות התמיכה מגיעים מהקבוצות הפגיעות ביותר בקרב אוכלוסיית מבקשי המקלט: קטינים, ניצולי עינויים, אנשים עם מוגבלות פיסית ונפשית, חולים, משפחות חד הוריות ונשים הסובלות מאלימות. בעמותת א.ס.ף אנחנו מפעילים פרויקטים שונים שמטרתם לתמוך בפונים שלנו, להעצים אותם ולהנגיש עבורם שירותים.

במסגרת הפרויקטים הפועלים בעמותה נבנית עבור הפונים תוכנית תמיכה במטרה לסייע להם להתמודד עם מציאות החיים בישראל, להקל על מצוקותיהם ולחזק את חוסנם ואת כישורי ההתמודדות שלהם. הליווי מותאם לנסיבות המורכבות הפרטניות של המשפחות והיחידים, תוך כיבוד תרבותם, זכויותיהם וצרכיהם. דרכי ההתערבות הן רב-מערכתיות וכוללות טווח רחב של פעילות: ניהול מקרה, שיחות תמיכה וטיפול פרטני, טיפול בקבוצות תמיכה, מיצוי והנגשת זכויות, גיוס משאבים ותמיכה בקרב החברה האזרחית בעבורם, ועוד.

בעמותת א.ס.ף ניתן דגש על ההקשר הקהילתי והחברתי כמשפיע על הפרט – ולהיפך. דרך עבודה ישירה וחיבור לשטח, העמותה פועלת לאיתור הצרכים של קהילות מבקשי המקלט ופועלת בשיתוף פעולה עמן לשינוי המצב הקיים.