ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

נשים

תמונת מצב

נשים מבקשות מקלט בישראל סובלות מרמת פגיעות גבוהה במיוחד. הן נמלטו ממדינות מוצאן על רקע מלחמה או רדיפה, ורבות מהן שרדו את מחנות העינויים בסיני - בהם עברו אונס והתעללות קשה. בישראל, הן חיות כשהן משוללות זכויות ומעמד, כמיעוט נשי בקהילות עם רוב גברי מובהק. הנתונים הרשמיים המאוחרים ביותר באשר למספרן של מבקשות המקלט בישראל הם מהשנים 2015-2014. על פי רשות האוכלוסין וההגירה, בתקופה זו חיו למעלה מ-7,000 נשים מבקשות מקלט, אשר מתוכן כ-3,340 נשים היו רשומות כאימהות. על פי דיווחים בעיתונות, נכון ל-2020 ישנן כ-5,000 נשים מבקשות מקלט בישראל. 

כפועל יוצא של העדר המעמד בישראל לאוכלוסיית מבקשי המקלט, נשים מאוכלוסייה זו חשופות במיוחד להעסקה פוגענית ולניצול של מצבן מצד גורמים שונים. הסבירות שיחוו פגיעות נוספות על אלו שכבר עברו, לרבות אלימות במשפחה והטרדות ופגיעות מיניות – היא גבוהה ביותר. מבקשות מקלט שהנן אימהות יחידניות אינן זכאיות לשום מענה ייחודי מהרשויות בישראל, והן מודרות מתמיכה ייעודית של ביטוח לאומי ושירותי הרווחה.

רבות ממבקשות המקלט הפונות לארגוני זכויות האדם הן נשים במצבי עוני קיצוני, אימהות חד-הוריות ונשים הסובלות מאלימות מצד בני זוגן. המתח בו שרויים בני המשפחה לנוכח חוויות העבר והמציאות העכשווית בישראל, השינויים בהרכב המשפחתי בעקבות ההגירה, המפגש עם האוכלוסייה הקולטת והפערים התרבותיים המערערים את התפקידים המשפחתיים המסורתיים – כל אלו עשויים להוות מקור לעימותים חמורים בתוך התא המשפחתי. המחסור במנגנונים קהילתיים מסורתיים מוכרים ליישוב ולמיתון סכסוכים בתוך המשפחה מקשה על מציאת פתרונות טבעיים לעימותים אלו, ומותיר את המצב על כנו ואף מוביל להתדרדרותו.

המענה היחיד שניתן כיום למבקשות מקלט נפגעות אלימות במשפחה, וגם הוא באופן מוגבל ולוקה בחסר, הוא הגנת החירום במקלטים, הניתנת לנשים נפגעות אלימות למשך תקופה קצרה. נשים רבות אשר נופלות קרבן לאלימות במשפחה, אך אינן מוגדרות ככאלו שנשקפת סכנה מיידית לחייהן, אינן זוכות לליווי שוטף של לשכות הרווחה - ונותרות חשופות לפגיעה מתמשכת.

פעילות א.ס.ף למען נשים

עמותת א.ס.ף מעניקה סיוע ישיר לנשים מבקשות מקלט במסגרת תכניות העמותה השונות לסיוע פסיכוסוציאלי. בנוסף, נמצאת העמותה בחזית הפעילות הציבורית לקידום הזכויות, השירותים והמענים לנשים מבקשות מקלט בישראל.  

 

דוחו"ת, ניירות עמדה ומקורות מידע נוספים: