ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

נשים

נשים מבקשות מקלט בישראל סובלות מרמת פגיעות גבוהה במיוחד. הן נמלטו ממדינות מוצאן על רקע מלחמה או רדיפה, ורבות מהן שרדו את מחנות העינויים בסיני - בהם עברו אונס והתעללות קשה. בישראל הן חיות כשהן משוללות זכויות ומעמד, כמיעוט נשי בקהילות עם רוב גברי מובהק. 

כפועל יוצא של העדר המעמד בישראל לאוכלוסיית מבקשי המקלט, נשים מאוכלוסייה זו חשופות במיוחד להעסקה פוגענית ולניצול של מצבן מצד גורמים שונים. הסבירות שיחוו פגיעות נוספות על אלו שכבר עברו, לרבות אלימות במשפחה והטרדות ופגיעות מיניות – היא גבוהה ביותר. רבות ממבקשות המקלט הפונות לא.ס.ף הן נשים במצבי עוני קיצוני, אימהות חד-הוריות ונשים הסובלות מאלימות מצד בני זוגן. מבקשות מקלט שהנן אימהות יחידניות אינן זכאיות לשום מענה ייחודי מהרשויות בישראל; מבקשות מקלט שהנן קרבנות אלימות במשפחה זוכות למענה מוגבל בלבד, ומרביתן נותרות חשופות לפגיעה מתמשכת. לחצו לקריאה נוספת

סיוע פסיכוסוציאלי לנשים בא.ס.ף

במקביל לפעילות ציבורית נרחבת מול ארגוני החברה האזרחית ומקבלי החלטות - למען קידום זכויותיהן ורווחתן של נשים מבקשות מקלט, מעניקה העמותה סיוע ישיר לנשים. הסיוע כולל ליווי של עובדת סוציאלית לנשים פגיעות, טיפול רגשי פרטני ובקבוצות תמיכה, קידום תכנים לרווחת נשים ומעמדן בקרב קהילות מבקשי המקלט, ועוד. בהתאם לצורך, נשים מקבלות סיוע בא.ס.ף במסגרת מרכז הסנגור והתמיכה של העמותה, ובתוכנית התמיכה בקורבנות עינוים וסחר בבני אדם.