ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

נייר עמדה - מבקשות מקלט קרבנות סחר ועינויים בסיני

תאריך: 16.7.17 מקור: א.ס.ף

עם הגיען לישראל, מבקשות מקלט ניצולות מחנות העינויים בסיני ממשיכות להיות חשופות לפגיעה ולניצול. מעטות הוכרו על ידי מדינת ישראל כקורבנות סחר וזכאיות לשנת שיקום במקלט ייעודי לשנה אחת בלבד. אחרות נותרות ללא מענה או שיקום הולם לטראומה והפגיעות שחוו והן משוללות זכויות או גישה לשירותי בריאות ורווחה. כתוצאה מכך, הן נלכדות במעגל של אלימות וניצול ומתקשות יותר ויותר לתפקד. 

נייר עמדה לסיור ועדת המשנה למאבק בסחר בנשים ובזנות, 16.07.2017.