ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מקורות בקואליציה: החוק שנועד לעקוף את בג"ץ בסוגיית מבקשי המקלט לא יקודם

תאריך: 4.11.18 מקור: הארץ, יהונתן ליס

פסקת ההתגברות הייחודית לחוק למניעת הסתננות, שתאפשר לכנסת לחוקק מחדש את הסעיפים שפסל בג"ץ בחוק, לא תקודם - כך אמרו היום (ראשון) ל"הארץ" מקורות בקואליציה. במקומה ינסו בקואליציה לקדם פסקת התגברות רחבה, שתאפשר לכנסת לחוקק מחדש כל חוק שפסל בג"ץ - אך סיעת כולנו הבהירה שתבלום את המהלך וגם הסיעות החרדיות צפויות להתנגד לו, כך שהסיכויים לכך קטנים.

היום התכנסו ראשי מפלגות הקואליציה כדי לדון בקידום פסקת ההתגברות. בימים האחרונים התברר כי המהלך מעורר התנגדות חוצת מפלגות - ולמעט חברי הבית היהודי לא נמצאו תומכים באישורו במתכונת הנוכחית. יו"ר כולנו משה כחלון, שאמר בעבר שיסכים לתמוך בפסקה ייחודית לעניין החוק למניעת ההסתננות, לא בא לדיון. בסיעתו הבהירו כי לא יתמכו בפסקת ההתגברות, גם בגללההתנגדות הנחרצת של היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, וכי יפעלו לקדם חקיקה חלופית שתספק מענה לביקורת שמתח בג"ץ על הסעיפים שנפסלו. הסיעות החרדיות מתנגדות לכל שינוי בחוק יסוד, והשר יריב לוין מהליכוד העריך בעבר כי פסקת התגברות מוגבלת עשויה לדרבן את שופטי העליון לפסול חוקים בתחומים אחרים.

שרת המשפטים, איילת שקד, קראה בדיון לקדם פסקת התגברות כללית, במקום הפסקה הייחודית לחוק למניעת הסתננות, והוסיפה כי יש להפעיל על כחלון מכבש לחצים כדי שיתמוך במהלך. בהסכם הקואליציוני עם כולנו ישנו סעיף המתיר לחברי הסיעה להתנגד לקידום פסקת התגברות כדי שלא לפגוע במעמדו של בית המשפט העליון.
 
הצעתה של חברת הכנסת שולי מועלם-רפאלי (הבית היהודי) לתיקון חוק יסוד כבוד האדם וחירותו נועדה לאפשר לכנסת לחוקק מחדש סעיפים שפסל בג"ץ בחוק למניעת  הסתננות, בנימוק שהם סותרים את חוק היסוד. פסקת ההתגברות קובעת כי הסעיפים שיחוקקו מחדש יהיו תקפים למשך ארבע שנים. לפי ההצעה, "הוראת חוק שעניינה מניעת הסתננות לישראל והבטחת יציאה מישראל של מסתננים, ובכלל זה הוראה העוסקת בתקופת שהותם בישראל, הפוגעת בזכויות לפי חוק יסוד זה (כבוד האדם וחירותו) תהיה תקפה... אם נכללה בחוק שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ונאמר בה במפורש, שהוא תקף על אף האמור בחוק יסוד זה".
 
מנדלבליט הביע התנגדות נחרצת לקידום פסקת התגברות ייעודית לחוק למניעת הסתננות באמצעות תיקון חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. בחוות דעת שהעביר לשרים הוא כתב כי אם הפסקה תאושר, הכנסת תוכל להפוך את החוק לכזה ש"יפגע בזכויות האדם הבסיסיות ביותר של מסתננים, גם אם החוק איננו הולם את ערכיה של מדינת ישראל, לא נועד לתכלית ראויה או שהוא פוגע בזכויות במידה העולה על הנדרש". לדבריו, "הסרת המגבלות המהותיות על כוח השלטון כך שתותר לכאורה פגיעה ללא סייג בזכויות הפרט עלולה להביא למדרון חלקלק וניצול לרעה, גם אם מדובר בתכלית מוצדקת לשיטתם של מנסחי ההצעה. במקום בו אין הגנה על זכויות האדם, המשמעות היא שכל פגיעה מותרת". היועץ הוסיף כי "יש להתנגד נחרצות להצעת חוק זו, הפוגעת במשטר החוקתי של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית".
 
לצד הביקורת של מנדלבליט, אחת הסיבות להתנגדות לפסקת ההתגברות בקרב חברי הקואליציה היתה התחושה שראשי הבית היהודי, נפתלי בנט ואיילת שקד, מקדמים את הצעת החוק כדי "לגזור קופון" ולהציג עצמם כמובילי המאבק במבקשי המקלט. השבוע אמר בכיר בליכוד כי "פסקת ההתגברות הפכה קמפיין לקידום אינטרסים פוליטיים של הבית היהודי, ואין סיבה לסייע להם בנושא".