ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מעצר קטינים בלתי מלווים וילדי פליטים בישראל

תאריך: 11.12.11 מקור: א.ס.ף

נייר עמדה שנכתב על ידי א.ס.ף, מוקד סיוע לעובדים זרים והאגודה לזכויות האזרח בישראל