ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מעמדם של מבקשי מקלט מסודן

תאריך: 30.12.06 מקור: מרכז המחקר והמידע של הכנסת

"כבר יותר משלוש שנים מתקבלים דיווחים על רצח-עם המתרחש בחבל דרפור שבסודן. כיום יש בחבל ארץ זה כ-2 מיליוני פליטים מתוך אוכלוסייה של כ-4.5 מיליונים, וההערכות על מספר ההרוגים בדרפור נעות בין 200,000 ל-400,000 נפש. הרקע למצב זה הוא ניסיון של שבטים בדואיים (ערביים-מוסלמיים) לבצע "טיהור אתני" נגד אוכלוסייה כפרית מוסלמית שחורה כדי להשתלט על השטחים שאוכלוסייה זו יושבת עליהם. ממשלת סודן נותנת גיבוי לבדואים ועוזרת למיליציות ה"ג'נג'וויד" של בני השבטים הבדואיים, אשר עושות את הטבח. רוב הפליטים מדרפור מתרכזים במחנות פליטים באזור זה ובמדינות שכנות, ורק מעטים מהם מבקשים מקלט מחוץ לאפריקה. כ-300 פליטים מאזור זה הגיעו בשנים האחרונות לישראל וביקשו מקלט בה."