ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מסמך פתרונות לסוגיית מבקשי המקלט שהוצגו בפני ממשלת ישראל (אוגוסט 2019)