ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מנדלבליט מתריע: התיקון לחוק יסוד כבוד האדם - חור שחור ומדרון חלקלק

תאריך: 25.10.18 מקור: גלובס, טל שניידר

"חור שחור" - כך מכנה היועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, את הצעת החוק לתיקון חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו שמוצע על-ידי ח"כ שולי מועלם (הבית היהודי) וח"כ יואב קיש (הליכוד) ותעלה להצבעה בוועדת השרים לחקיקה ביום ראשון.

היועץ המשפטי לממשלה העביר הערב (ה') לשרת המשפטים איילת שקד את התייחסותו ואת התנגדותו לתיקון המוצע לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מנדלבליט כותב לשקד: "אבקש להביא בפנייך את התנגדותי הנחרצת להצעת חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, תיקון לעניין תוקפו של חוק חורג לנושא מסתננים". 

 

מנדלבליט מסביר כי התיקון עשוי לאפשר לכנסת לחוקק הפוגע בזכויות האדם הבסיסיות ביותר של מסתננים. "הדבר עומד בסתירה חזיתית לעקרונות היסוד הבסיסיים ביותר של המשפט החוקתי הישראלי המבוססים על הגדרת המדינה כיהודית ודמוקרטית", כותב היועץ המשפטי לממשלה, "עקרונות המכירים בזכויות יסוד הנתונות לכל אדם באשר הוא אדם, עקרונות המבטיחים הגנה לזכויות האדם מפני פגיעה שאיננה לתכלית ראויה ואינה מידתית מצד השלטון".

מנדלבליט מציין כי ההגנה על זכויות הפרט של המסתננים (ובכלל) היא חיונית לקיומו של משטר דמוקרטי. "שלילת כל מגבלה על הפגיעה בזכויות האדם ביחס לקבוצה מסוימת כפי שמוצע עתה, היא בעלת משמעויות מרחיקות לכת למשפט החוקתי ולמשטר הדמוקרטי בישראלי, ואני מתנגד לה באופן נחרץ", כותב מנדלבליט.

"הסרת המגבלות המהותיות על כוח השלטון, כך שתותר לכאורה פגיעה ללא סייג בזכויות הפרט, עלולה להביא למדרון חלקלק וניצול לרעה, גם אם מדובר בתכלית מוצדקת לשיטתם של מנסחי ההצעה. פתיחת פתח מעין זה בעניין נקודתי מזדמן, ללא הסדרה כוללת של מערכת האיזונים בין הרשויות, מייצרת מעין 'חור שחור', שכן מקום בו אין הגנה על זכויות האדם, המשמעות היא שכל פגיעה מותרת. הדבר עלול להוות תקדים ל'חורים שחורים' מזדמנים נוספים, והוא מסוכן וגם מוטעה".

עוד מציין היועץ המשפטי לממשלה כי הצעת החוק "מפשיטה את מי שזכויותיו ייפגעו עקב חקיקה בעניין מסתננים מכל הגנה חוקתית ובכלל זאת ביקורת שיפוטית". 

הוא מסביר כי לפי החוק המוצע ניתן יהיה לחוקק חוק הפוגע בזכויות האדם שלא לתכלית ראויה, ואף אם הפגיעה עולה על הנדרש. "הצעה זו תהפוך את המסתננים לאוכלוסייה שניתן לפגוע בזכויות חבריה באופן שאינו מוגבל מבחינה משפטית", מציין מנדלבליט.

https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001258108