ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מכתב ארגונים לשר הפנים בדבר הפסקת ההגנה לדרום סודנים