ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

מדיניות ממשלות ישראל כלפי מבקשי המקלט ושכונות דרום ת"א– הזנחה, הפקרות והשפלה

תאריך: 15.11.16 מקור: א.ס.ף וארגונים שותפים

נייר עמדה לגבי מדיניות ממשלות ישראל כלפי מבקשי המקלט ושכונות דרום תל אביב.