ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

ילדי מבקשי מקלט בישראל - סוגיות מרכזיות ואתגרים בתחום החינוך (דצמבר 2019)

תאריך: 13.2.20 מקור: א.ס.ף; ספריית גן לוינסקי

דו"ח זה ממפה את הצרכים ואת האתגרים של ילדי מבקשי מקלט בישראל במערכת החינוך הממלכתית. המידע, הנתונים והמסקנות בדו"ח נשענים על שיחות עם נשות חינוך, רווחה ובריאות ועם צוותים מקצועיים העובדים עם ילדי מבקשי מקלט, על שיחות עם הורי ילדים, וכן על ניסיונם המקצועי ועבודתם רבת השנים של העמותות א.ס.ף וספריית גן לוינסקי.