ארגון סיוע לפליטים ומבקשי מקלט בישראל (ע"ר)

Aid Organization for Refugees and Asylum Seekers in Israel

ילדים וקטינים

ילדים מבקשי מקלט בישראל - תמונת מצב

אוכלוסיית ילדי מבקשי המקלט בישראל היא פגיעה במיוחד, ורבות מזכויותיה הבסיסיות מופרות מדי יום. כמו הוריהם, הם חסרי מעמד. משפחותיהם מתמודדות עם קשיי הגירה רבים ועם מדיניות מפלה הדוחקת אותם לשוליים החברתיים והכלכליים בישראל. ההדרה משירותי בריאות ורווחה של מרבית ההורים מבקשי המקלט, יחד עם גזרות "חוק הפקדון", מדרדרת משפחות רבות למצוקה כלכלית קשה, שמעמידה את ילדיהם במצבי סיכון.

  • חינוך: על פי החוק הישראלי ילדי מבקשי המקלט זכאים לשילוב מלא במערכת החינוך הישראלית, ככל ילד במדינת ישראל. מרביתם אכן משולבים כיום במסגרות כחוק, אולם במקרים מסוימים הם ממשיכים להיתקל בקשיים בירוקרטיים ובחסמים שונים בקבלה למסגרות חינוכיות ובתפקוד בתוכן.
     
  • בריאות: למרות היותם חסרי מעמד, ובניגוד להוריהם, קטינים מבקשי מקלט יכולים להיות מבוטחים בביטוח רפואי בסבסוד משרד הבריאות (כיום מדובר בקופ"ח מאוחדת). עם זאת, בשל מצב כלכלי קשה, הורים רבים לא מסוגלים לבטח את ילדיהם.  
     
  • רווחה: דו”ח מבקר המדינה שהתפרסם במאי 2013 העלה את החשש הממשי לפגיעה בקטינים חסרי מעמד בישראל ואת הצורך לספק להם הגנה. בדצמבר 2013 החליט שר הרווחה לשנות את המדיניות שהייתה נהוגה לגבי קטינים חסרי מעמד, שקבעה כי אלו יזכו לטיפול רק במצבי סכנה. שינוי המדיניות יושם בפועל בשנת 2014, תחילה בתל אביב, והחל מאפריל 2016 בכל רחבי הארץ. לפי המדיניות הנוכחית, כל ילד בסיכון, ללא קשר למעמדו המשפטי, יטופל על ידי המחלקות לשירותים חברתיים ברשות המקומית בה הוא מתגורר.

עבודת א.ס.ף למען ילדים ונוער מבקשי מקלט

מאז הקמתה, פועלת עמותת א.ס.ף לקידום מדיניות לטובת זכויותיהם של ילדים וקטינים מבקשי מקלט בתחומי החינוך, הבריאות והרווחה. אנו פועלים למיצוי זכויות והנגשת שירותים המגיעים לאוכלוסייה זו, ומסייעים בהתמודדות עם מקרים של אפליה. בין השאר, בשנים האחרונות עומדת העמותה בחזית המאבק בחוק הפיקדון, שפוגע אנושות במשפחות מבקשי מקלט. כמו כן, מפעילה א.ס.ף מועדון נוער משגשג.

מאבקי א.ס.ף למען הרווחה והשוויון בחינוך של ילדי מבקשי המקלט

דו"חות וניירות עמדה

לקריאה נוספת

קטינים לא-מלווים בישראל

על פי ההערכות, בישראל חיים כ-600 מבקשי מקלט מאריתריאה וסודן שנכנסו לישראל בהיותם קטינים, ללא ליווי הורה. משפחותיהם נשארו מאחור, לאחר שנמלטו בגפם כשהיו ילדים משלטונות דיקטטוריים, מלחמות ורצח עם. בין השנים 2017-2014 פעלה עמותת א.ס.ף בשיתוף עם עמותת CIMI - המרכז הישראלי להגירה בינלאומית וקליטה, לליווי מבקשי מקלט צעירים אשר הגיעו לישראל כקטינים בלתי מלווים ולקידום זכויותיהם מול רשויות המדינה. לחצו כדי לקרוא עוד על צעירים לא מלווים בישראל